WIELKIE OSTRZEŻENIE

„Mały Sąd Ducha Świętego”

12.12.2012

„Po wypełnieniu się wszystkich wstępnych znaków, nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. Pojawi się Świetlisty Krzyż na niebie, z miejscami ran Bożego Syna. Widoczny będzie dla każdego żyjącego człowieka. Każdy żyjący człowiek ujrzy rzeczywistość Nieba i stan swojej duszy, ale oczyma Boga oraz miejsce przeznaczenia na daną chwilę. Po nim zostanie troszeczkę czasu, do namysłu i podjęcie decyzji, po której chcemy być stronie, czy po stronie Boga, czy po stronie Belzebuba. Innego wyboru nie będzie. Wbrew pozorom dla wielu wybór nie będzie prosty. Później będzie tylko „żniwo”: nastąpi „wielki odsiew”. Przeznaczeni na pierwociny Nowej, Bożej Ery będą zachowani. Pozostali, wraz z niektórymi niewinnymi, będą ofiarą całopalną.

Od Wielkiego Piątku 2011r. rozpoczęło się odliczanie do pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi. Czas się zatrzyma w momencie Sądu Przedwstępnego, czyli Małego Sądu Ducha Świętego. W tym czasie człowiek otrzyma chwilę na zastanowienie się i dokona swojego wyboru. Każdy żywy człowiek, żyjący na zamieszkałej ziemi dowie się całej prawdy o sobie samym, gdyż sumienia ludzkie zostaną prześwietlone Bożym Światłem. Cały świat będzie w szoku, lecz demon nie pozwoli wyrwać sobie ludzi, którzy się jemu dobrowolnie oddali.

W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzyma się czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz, dokonają zawieszenia wszelkich funkcji życiowych ludzi. Na tę chwilę zatrzyma się całe stworzenie materialne. Dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie Stróżowie przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd zewszechmiar sprawiedliwy. Każde ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskonalszej, bo Bożej Sprawiedliwości. Każdy pozna werdykt, podsumowanie wszystkich dokonań. Aniołowie Stróżowie odprowadzą wszystkich na miejsce przeznaczenia.

Na obecną chwilę, brud ludzkich serc jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 0,12% z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba. Ci będą przeszczęśliwi, widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie. Pozostali (19,88%)usłyszą jako werdykt – czyściec. Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich powróci w miejsce, które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.

Wielu z tych, co ujrzało piekło jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie.

Większość ludzkości nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego wyboru jakiego dokonali. Zapomną oni szybko, co widzieli, ponownie oszukani przez tego, komu służyli. Ci będą działać prześladując innych.

Po Małym Sądzie Bóg pozwoli ludzkości dokonać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie zadecydować, po czyjej stronie chcą być i co chcą zrobić ze swoją duszą. Dopiero po tym czasie zezwoli demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy. Niszczyć będą oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach.

Mały Sąd przekona świat o grzechu, o jego skutkach i spustoszeniu, jakie on zdziałał. Niektórzy wątpią w to, że taki Sąd w ogóle nastąpi i mówią, że nie ma mowy o tym w Piśmie Świętym. Toteż są w błędzie, bo wczytajcie się w Nowy Testament, w Listy i Dzieje Apostolskie, a znajdziecie obszerne fragmenty mówiące o tym. Dopiero „Mały Sąd” podzieli wszystkich na dwa obozy: ludzi Boga i ludzi diabła. Po podzieleniu świata na dwa obozy, obóz dobra będzie realizował całą Wolę Bożą. Po obu stronach będą kapłani i hierarchia, lecz Bóg będzie jedynie po stronie dobra, a nie zła. Wszelka „uczona wiedza” utraci jakiekolwiek znaczenie.

Wielu się znajdzie takich, co pójdzie za złym duchem, także spośród duchowieństwa i hierarchii. Ci, wybierając w ten sposób, popełnią grzech przeciwko Duchowi Świętemu, wybierając już za swojego życia wieczność, jakiej będą zażywać – piekło.

W tym czasie będzie bardzo wielu spowiadających się. Każdy będzie ostrzeżony w stosowny, ale bardzo jasny sposób tak, że będzie mógł sam zdecydować o swojej dalszej przyszłości. Ci, co posłuchają wskazówek, ostaną się.”

„Proszę was dzieci, rozpocznijcie już wielkie przygotowanie na przyjęcie Pełni Łask Ducha Świętego. Druga Pięćdziesiątnica nastąpi tuż po Małym Sądzie, jest to ściśle powiązane ze sobą. Niech wasze przygotowanie się do zesłania Łask Ducha Świętego będzie polegało na większej i częstszej modlitwie do Niego, na przyjmowaniu Jego Świętych natchnień, na szerzeniu Jego czci i chwały.”

Orędzie Ostrzeżenie 12.07.12 (opisuje to zjawisko trochę inaczej – bardziej realistycznie)

Źródła informacji

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (1 Sm 24, 3-21)

Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul zabrał trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej strome Skał Dzikich Kóz. I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze.

Była tam jaskinia, do której wszedł Saul. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: „Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: «Oto Ja wydaję w twe ręce wroga, abyś z nim uczynił, co ci się podoba»”. Dawid powstał i odciął pokryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: „Niech mię broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw

...

1. czytanie (1 Sm 24, 3-21)

Dawid oszczędza Saula

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Saul zabrał trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej strome Skał Dzikich Kóz. I przybył Saul do pewnych zagród owczych przy drodze.

Była tam jaskinia, do której wszedł Saul. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: „Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: «Oto Ja wydaję w twe ręce wroga, abyś z nim uczynił, co ci się podoba»”. Dawid powstał i odciął pokryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: „Niech mię broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu władcy i pomazańcowi Pana, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pana”. Tak Dawid skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula.

Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini zawołał za Saulem: „Panie mój, królu!” Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi oddając mu pokłon.

Dawid odezwał się do Saula: „Dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom, głoszącym, że Dawid szuka twej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym cię zabił, a jednak oszczędziłem cię, mówiąc: Nie podniosę ręki na mego władcę, bo jest pomazańcem Pana. Zresztą zobacz, mój ojcze, połę twego płaszcza, którą mam w ręku. Przeto że uciąłem połę twego płaszcza, a ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw tobie przestępstwa. A ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną i tobą, niechaj Pan na tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciw tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: «Od złych zło pochodzi», ręka moja nie zwróci się przeciw tobie. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem, za jedną pchłą? Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i tobą, niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę, niech obroni mnie przed tobą”.

Kiedy Dawid przestał mówić do Saula, Saul zawołał: „Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie?” I Saul zaczął głośno płakać. Mówił do Dawida: „Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż świadczyłeś mi dobro, podczas gdy ja wyrządzałem ci krzywdę. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro świadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mię w twoje ręce, ty mnie nie zabiłeś. Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem”.

Psalm (Ps 57, 2. 3-4. 6 i 11)

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł,
dopóki nie minie klęska.

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną

Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi,
niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą.
Niech Bóg ześle łaskę i miłość.

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną

Wznieś się, Boże, ponad niebiosa,
nad całą ziemią Twoja chwała.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba,
a wierność Twoja po chmury.

Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną

Aklamacja (J 15, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 3, 13-19)

Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Ostatnie Przesłanie Heleny

av

17.01.2020; piątek, g. 15:16  

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - PRAWDZIWE CIAŁO I PRAWDZIWA KREW PANA JEZUSA

W DNIU MOJEJ PASCHY BYŁEM TYM BARANKIEM BOŻYM, KTÓRY SZEDŁ NA RZEŹ, I WSZYSCY, KTÓRZY W MOIM OTOCZENIU MOI BLISCY I WIEDZĄCY, PO CO JA PRZYSZEDŁEM NA TEN ŚWIAT, WIEDZIELI O TYM, ŻE MUSI SIĘ WYPEŁNIĆ TO, CO PAN BÓG ZAPLANOWAŁ OD POCZĄTKU STWORZENIA ŚWIATA. UMARŁEM NA KRZYŻU, ABY ODDAĆ SWOJE ŻYCIE ZA WSZYSTKICH, LECZ NIE WSZYSCY DOSTĄPIĄ ZBAWIENIA, BO POMIMO ŻE MNIE POZNALI, NIE CHCIELI W TO UWIERZYĆ. WY TEŻ NIE WSZYSCY, POMIMO MNIE POZNANIA, BO MOJA EWANGELIA DOTARŁA JUŻ PRAWIE DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ŚWIATA, NIE PRZYJĘLIŚCIE MNIE JAKO SWOJEGO ZBAWICIELA.

CAŁE PISMO ŚWIĘTE ZOSTAŁO NAPISANE POD WPŁYWEM DUCHA ŚWIĘTEGO, I GDYBY CHOCIAŻ JEDNA JOTA

...

17.01.2020; piątek, g. 15:16  

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - PRAWDZIWE CIAŁO I PRAWDZIWA KREW PANA JEZUSA

W DNIU MOJEJ PASCHY BYŁEM TYM BARANKIEM BOŻYM, KTÓRY SZEDŁ NA RZEŹ, I WSZYSCY, KTÓRZY W MOIM OTOCZENIU MOI BLISCY I WIEDZĄCY, PO CO JA PRZYSZEDŁEM NA TEN ŚWIAT, WIEDZIELI O TYM, ŻE MUSI SIĘ WYPEŁNIĆ TO, CO PAN BÓG ZAPLANOWAŁ OD POCZĄTKU STWORZENIA ŚWIATA. UMARŁEM NA KRZYŻU, ABY ODDAĆ SWOJE ŻYCIE ZA WSZYSTKICH, LECZ NIE WSZYSCY DOSTĄPIĄ ZBAWIENIA, BO POMIMO ŻE MNIE POZNALI, NIE CHCIELI W TO UWIERZYĆ. WY TEŻ NIE WSZYSCY, POMIMO MNIE POZNANIA, BO MOJA EWANGELIA DOTARŁA JUŻ PRAWIE DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ŚWIATA, NIE PRZYJĘLIŚCIE MNIE JAKO SWOJEGO ZBAWICIELA.

CAŁE PISMO ŚWIĘTE ZOSTAŁO NAPISANE POD WPŁYWEM DUCHA ŚWIĘTEGO, I GDYBY CHOCIAŻ JEDNA JOTA ZOSTAŁA  USUNIĘTA WASZYMI WARGAMI, TEN BĘDZIE WYKLĘTY. GDY KTOŚ W MOIM SŁOWIE BOŻYM BĘDZIE CHCIAŁ COKOLWIEK WYKASOWAĆ, POPEŁNIA GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU, I NAWET TAKI ZAMIAR NIE BĘDZIE MU ODPUSZCZONY. POWIADAM WAM: MOJE ŚWIĘTE IMIONA SĄ ZAPISANE W MOIM ŻYCIORYSIE, A JAK WIECIE, JEST ICH WIELE. DLATEGO, KTO SIĘ PORYWA NA MOJE IMIONA, CHOĆBY NA JEDNO Z NICH, NIECH TERAZ KLĘKA I BŁAGA O PRZEBŁAGANIE, ABY BYŁO MU ODPUSZCZONE. GDY NIE PRZEPROSI I NIE WYZNA SWOJEGO BŁĘDU PRZED KTÓRYMI TO ZASIEWAŁ, PAN BÓG JEDNYM TCHNIENIEM GO DOTKNIE BARDZO NIEODWRACALNIE.

DZIECI BOŻE, KTÓRE OD DAWNA MODLĄ SIĘ NA MOJE ZAWOŁANIE W TYCH TRZECH INTENCJACH, POKORNIE PRZYGLĄDAŁY SIĘ TEMU I PRZECIERAŁY OCZY DO TEGO, CO JUŻ DAWNO OCZYWISTE I PRZYJĘTE PRZEZE MNIE. WILKI W OWCZYCH SKÓRACH PRZYCHODZĄ I WPROWADZAJĄ ZAMĘT POSŁUGUJĄC SIĘ NIBY SZCZYTNYM CELEM NAZWANIA MNIE TYLKO KRÓLEM. JA JESTEM KRÓLEM WSZECHŚWIATA, ALE O ŁAGODNYM SERCU BARANKA, I PRAGNĘ PANOWAĆ W KAŻDYM NARODZIE.

TY, POLSKO, MIAŁAŚ BYĆ PIERWSZA CO ODDASZ MI PANOWANIE I WŁADZĘ W MOJE NAJŚWIĘTSZE SERCE, A POTEM ZA TOBĄ MIAŁY IŚĆ INNE NARODY, ALE STAŁAŚ SIĘ OPORNA NA WOŁANIE BOGA. WSZĘDZIE WIDZICIE TERAZ, DZIECI, PEŁNO NIESZCZĘŚCIA NA CAŁYM ŚWIECIE: HURAGANY, POWODZIE, WICHRY, OGIEŃ, TRZĘSIENIA ZIEMI I ODZYWAJĄCE SIĘ WULKANY, A CIEBIE, POLSKO, NA RAZIE OSŁANIAM PRZED TYMI NIESZCZĘŚCIAMI, ALE MOJE SERCE BOLEJE NAD TYM, ŻE NIE MOŻESZ WYKRZESAĆ Z SIEBIE TEGO, O CO CIĘ PROSIMY OD DAWNA. PAN BÓG JEST TERAZ NA CIEBIE ROZGNIEWANY, ŻE JEGO PLAN OPÓŹNIASZ I SZYKUJE U CIEBIE OCZYSZCZENIE. RÓZGA ŻELAZNA MOŻE PRZYNIEŚĆ TYLKO PRZYGOTOWANIE PODNÓŻKA U WAS, KOCHANE DZIECI!

KAPŁANI WASI MILCZĄ JAK ZAKLĘCI I NIE MÓWIĄ W OGÓLE SWOIM DZIECIOM O TYM, CO SIĘ STAŁO W STOLICY PIOTROWEJ. ZAMKNĘLI USTA NA PRAWDĘ BOŻĄ I NIE CHCĄ UJAWNIĆ TEGO, CO DZIECI BOŻE POWINNY WIEDZIEĆ. BEZ TEJ PRAWDY NIE UDA CI SIĘ, POLSKO, OCALIĆ U SIEBIE WIARY, BO TWOJE POLSKIE DZIECI W WIĘKSZOŚCI NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY, ŻE JUŻ NADCHODZI ANTYCHRYST. PRZYGOTOWUJE SWOJĄ ODSŁONĘ, I TERAZ DZIECI BOŻE BĘDĄ BARDZO CIERPIEĆ, A WSZYSTKO JUŻ JEST PRZYGOTOWANE, ABY WAS ZUPEŁNIE KONTROLOWAĆ.  ZNAJĄ WASZE WSZYSTKIE DANE POPRZEZ ZAŁOŻONE W WASZYCH DOMACH WSKAŹNIKI POMIAROWE, CZY TO PRĄDU, CZY WODY, CZY TEŻ GAZU. WSZYSTKO JEST JUŻ ZAINSTALOWANE W WASZYCH KOMÓRKACH, ABY WAS ŚLEDZIĆ I ZNAĆ WASZE WSZYSTKIE KROKI. CAŁY ŚWIAT JEST JUŻ NA TO PRZYGOTOWANY, I JEDEN ICH SYGNAŁ, A NIE MACIE DOSTĘPU DO NICZEGO. URUCHOMI SIĘ W TV TYLKO JEDEN PROGRAM, KTÓRYM BĘDZIECIE STEROWANI I INFORMOWANI, CO MACIE ROBIĆ, ABY PRZEŻYĆ NASTĘPNY DZIEŃ.

TO PYTAM SIĘ WAS, MOI CHRZEŚCIJANIE, CZY JESTEŚCIE NA TO PRZYGOTOWANI, ABY ODEPRZEĆ TE ICH ZAMIARY, ABY SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ I BYĆ SAMOWYSTARCZALNYM NA PEWIEN KRÓTKI CZAS? CAŁA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA ZAOPIEKUJE SIĘ WAMI W TYM CZASIE I WSŁUCHUJCIE SIĘ Z NIEBA PODCZAS MODLITWY W KAŻDY JEDEN GŁOS, (JEŚLI) BEZ OPORU WYKONUJCIE TO, CO ŻĄDA OD WAS SAM PAN BÓG. TERAZ OD NOWA POBŁOGOSŁAWCIE SWOJE DOMOSTWA WODĄ  EGZORCYZMOWANĄ NA CZTERY STRONY ŚWIATA, ZNACZĄC JE ZNAKIEM KRZYŻA. TO ODNOWIENIE JEST TERAZ WAM KONIECZNIE POTRZEBNE, ABY WAS OCALIĆ. MATKA BOŻA OSŁONI WAS I ZAOPIEKUJE SIĘ WAMI, I MARYJA BĘDZIE WAM UDZIELAŁA WIELE PORAD. ŁASKI, KTÓRE OD NIEJ OTRZYMACIE, NIECH WSKAZUJĄ  WAM DROGĘ DO JEZUSA, A JA WTEDY TEŻ BĘDĘ WAM POMAGAŁ.

DROGIE BOŻE DZIECI! PRZYGOTUJCIE SIĘ NA TE TRUDNE CHWILE. NIECH RÓŻANIEC ŚWIĘTY BĘDZIE WAM BRONIĄ NAJWSPANIALSZĄ I NAJPEWNIEJSZĄ, A WTEDY NIEBIESKA SZATA MARYI WAS OSŁONI.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, KTÓRE TĘSKNI ZA WAMI I CZEKA NA TO SPOTKANIE

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona! 

Módlmy się

av
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat. Amen.

Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
(podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
aby od Niego się odwrócić. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
O dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
O dar Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

#Ostrzeżenie

av
Modlitwy są teraz potrzebne za tych, co nie przeżyją Ostrzeżenia

Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć ilość demonów, które są w takich ludziach, byliby załamani. Posiadły one wiele Moich dzieci, a jedynym tego znakiem są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wierni, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.
Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy, najlepiej o godzinie trzeciej po południu. Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam — pomódlcie się do...
Modlitwy są teraz potrzebne za tych, co nie przeżyją Ostrzeżenia

Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć ilość demonów, które są w takich ludziach, byliby załamani. Posiadły one wiele Moich dzieci, a jedynym tego znakiem są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wierni, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.
Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy, najlepiej o godzinie trzeciej po południu.
Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam — pomódlcie się do Ducha Świętego i poproście o dar roztropności przedtem, zanim odrzucicie Moje Święte Słowo. Tych, którzy znieważają Moją wizjonerkę i odbiorców tych Orędzi, proszę, by zadali sobie to pytanie. Jeżeli wierzycie, że to pod wpływem szatana ukazują się te Orędzia, to dlaczego prosiłby on was o modlitwę? Albo byście szukali przebaczenia, przyjmując Świętą Eucharystię? Wówczas będziecie wiedzieli, że nie jest to możliwe, żeby to był szatan.
Zwodziciel po pierwsze będzie wpływał na Moich wiernych, by zachęcić ich do zaprzeczania Mojemu Słowu, ponieważ on wie, że zaprzeczenie Mojemu Najświętszemu Słowu Miłości przez nich właśnie będzie Mnie bolało najbardziej.
Odrzućcie teraz szatana i jego złe ścieżki. Zwróćcie się do Mnie. Błagam was, nie pozwólcie mu wpływać na was w ten sposób. Wasze modlitwy są teraz potrzebne, by ratować Moje biedne dzieci, które nie przeżyją Ostrzeżenia.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=131
Ostatnio pisałem o konserwach bez konserwantów co zamawiałem w tym sklepie https://www.prepersklep.pl/pl/c/PREPERSA/246
Wek prepersa - bardzo dobry ma smak a udo prepersa dla mnie dobry. Mam mieszane uczucia co do sklepu bo nie wysłali mi w ogóle skrzydło a zamawiałem i mnie o tym nie powiadomili ale finansowo to nawet na tym zaoszczędziłem. Zamiast skrzydło wysłali mi udo.
Warto bliżej się przyjrzeć warzywu topinambur. Warzywo rośnie dobrze nawet w ciężkich warunkach, raczej go nie sadzić koło warzyw bo potrafi inne warzywa zdominować i należy przyzwyczajać sie do jedzenia bo lubi po nim przeczyszczać. i jest mało znany, ciężko rozpoznać, że jest to roślina jadalna. https://permisie.pl/topinambur-albo-zycie/
Ostatnio pisałem o konserwach bez konserwantów co zamawiałem w tym sklepie https://www.prepersklep.pl/pl/c/PREPERSA/246
Wek prepersa - bardzo dobry ma smak a udo prepersa dla mnie dobry. Mam mieszane uczucia co do sklepu bo nie wysłali mi w ogóle skrzydło a zamawiałem i mnie o tym nie powiadomili ale finansowo to nawet na tym zaoszczędziłem. Zamiast skrzydło wysłali mi udo.
Warto bliżej się przyjrzeć warzywu topinambur. Warzywo rośnie dobrze nawet w ciężkich warunkach, raczej go nie sadzić koło warzyw bo potrafi inne warzywa zdominować i należy przyzwyczajać sie do jedzenia bo lubi po nim przeczyszczać. i jest mało znany, ciężko rozpoznać, że jest to roślina jadalna. https://permisie.pl/topinambur-albo-zycie/

Angelus Domini

av
s. Michalina


Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa