KRYZYS GOSPODARCZY

16.12.2012

„Szatan przez swych wysłanników – Antychrysta i jego proroków przygotowuje już krach światowej gospodarki. Niedługo upadnie euro, zawali się system gospodarczy wielu krajów. Wielu straci wszystko, na czym polegali. Zapasy w banku, nie będą miały większego znaczenia, a niektórzy utracą nawet to zabezpieczenie. Nie trwóżcie się niczym i bądźcie pełne ufności, nie żałując środków do rozpowszechniania dobrych przekazów. Środki finansowe już niedługo przestaną funkcjonować.

Już wkrótce, w Polsce nastąpi kryzys, który zapoczątkuje świat. Do głosu oficjalnie dojdzie Antychryst. W krótkim czasie opanuje rynki całego świata i zlikwiduje system monetarny całego świata, w tym i w Polsce. Wkrótce wielu może utracić wszystko co ma, w myśl nowych wprowadzanych właśnie przepisów.

Ludzie ci przejęli już wszystkie strategiczne środki, kontrolując wszystko na każdym poziomie. Powodem tego jest swoboda działania, oraz prawie zerowy sprzeciw w już przeprowadzanych zabiegach, pozbawiających Polskę i Polaków zasobów geologicznych. Jeszcze trochę czasu, a odzyskanie własności, stanie się niemożliwe. Będziecie bardzo słono płacić za własne surowce.

Judeo sataniści chcą teraz szybko wprowadzić całą ludzkość pod pełną swoją kontrolę. Decyzje o chipowania ludzi są już podjęte i wydane. Wydana jest decyzja Rady Atlantyckiej (organ sprawujący kontrolę nad wszystkimi lożami masońskimi i zarządzający nimi) o zorganizowaniu kolejnego kryzysu gospodarczego, większego niż do tej pory. Czynią to, by większości ludzi pozbawić wszelkich zapasów, a tym samym środków do życia. Kontrolują oni większość gospodarki żywnością, a ta, którą udostępniają ludzkości jest skażona wielopoziomowo. Skażone jest także powietrze i woda pitna. Konsekwencji tego działania uniknie jedynie ten, kto się modli i błogosławi żywność.

Jeżeli dobrze wszystkim pokierujecie i będziecie posłuszni Woli Boga, to Bóg da Łaskę, aby Polska była samowystarczalna i jako jedyna nie była objęta władzą Antychrysta.

Niebawem zbiednieje mocno wielu bogatych, poprzez sztucznie wywołany kryzys. „A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi.” (Jk 5,1-6)

Modlitwa umartwienia, aby powstrzymać wprowadzenie Jednej Światowej Waluty

O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś zatrzymał na świecie pętlę zła — planowaną, by pozbawić mój kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia. Przyjmij moje ofiary i wysłuchaj moich błagań za inne narody, aby zapobiec ich cierpieniom, planowanym przez antychrysta. Wybaw nas, drogi Panie, od tej nikczemności i ocal naszą wiarę, abyśmy mogli Cię czcić w wolności, która jest nam potrzebna, by Ciebie kochać i adorować. Na wieki wieków. Amen.

Źródła informacji