Archiwum

Archiwum

„W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. ” Ef 1, 11-12

27. października 2021, Środa

CZYTANIA: Rz 8, 26-30 | Ps 13, 4-5. 6 | Łk 13, 22-30

PATRONI:  Święty Frumencjusz, biskup,  apostoł  Ethiopii; Św. Dezydery, biskup z Auxerre; Św. Eucharyusz, biskup i męczennik z Toul; Św. Oran, biskup irlandzki; Św. Gaudioz, biskup; Święci męczennicy Sabina, Wincenty i Chrestyna; Św. Florency, męczennik; Św. Wiktorya, dziewica i męczenniczka; Święci męczennice Kapitolina i Eroteida; Św. Elesban, król etyopski; Św. Otteran lub Odhran z Iona; Św. Elesbaan; Św. Józef Pignatelli; Św. Tetta, ksieni; Bł. Rolandyn z Florencyi, Frańciszkanin; Bł. Antonina, dominikanka

Dziś jest środa, a Matka Boża w Medjugorie prosiła o post w każdą środę i każdy piątek, kto może, o chlebie i wodzie. Nie zapominajmy prosić u Boga wieczorem błogosławieństwa na taki post (lub jego złagodzenie, w razie potrzeby). Można się pościć w konkretnej intencji, ale o wiele lepiej i skuteczniej (w tym – dla siebie i bliźnich) – w intencjach Trójcy Świętej (poprzez Niepokalane Serce Maryi, oczywiście).

W najbliższy piątek mamy 11. z 12 Piątków

DZIEŃ I Nowenny do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Rz 8, 26-30)

Odwieczny zamiar Boga

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że wstawia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których

...

1. czytanie (Rz 8, 26-30)

Odwieczny zamiar Boga

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że wstawia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru.

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Psalm (Ps 13, 4-5. 6)

Ja zaufałem Twemu miłosierdziu

Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże.
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by wróg mój nie mówił: „Ja go zwyciężyłem”,
by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.

Ja zaufałem Twemu miłosierdziu

Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu,
który obdarzył mnie dobrem.

Ja zaufałem Twemu miłosierdziu

Aklamacja (2 Tes 2, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Łk 13, 22-30)

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.

On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.

Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Orędzie z Medziugorja,
25. października 2021 r.

av
Teska

Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli, nie boi się przyszłości. Kto się modli, otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, ten kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest Miłością i Wolnością. Dlatego, dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest Miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego Mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli, nie boi się przyszłości. Kto się modli, otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Dziatki, ten kto się modli odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra brata człowieka. Bo Bóg jest Miłością i Wolnością. Dlatego, dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest Miłością i daje Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego Mnie posłał, abym wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Módlmy się

av
Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
Amen....
Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
Amen.

Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje utrapienia i moje modlitwy, aby zbawić ich dusze od ducha ciemności. Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia. Otwórz ich serca, splatając je z Twoim Najświętszym Sercem, aby mogli zabiegać o przebaczenie, konieczne do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę zadośćuczynienia, aby mogli zostać nawróceni promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie.
Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu,
i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.

O Dar Ochrony dla dzieci

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed Moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem. Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie Mi przedstawione, bym poświęciła je Mojemu Synowi.
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
26 października, 2021
Próby i pokusy

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Moje dzieci, bądźcie cierpliwi, kiedy przechodzicie próby w tych czasach. Uważajcie na słowa, które wypowiadacie, uważajcie, aby nie urazić i uważajcie, aby nie ogłaszać tego, czego nie chcecie. Bądźcie mili i okazujcie miłość, gdzie tylko możecie, ponieważ świat wokół was potrzebuje Mojej miłości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy nadejdą próby i pokusy, pamiętajcie o Mojej ofierze za was i sprzeciwiajcie się złu we wszystkich jego formach. Wasz wróg nie przestanie was teraz kusić – każdym grzechem, którym wcześniej się cieszyliście, i każdym, o...
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
26 października, 2021
Próby i pokusy

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Moje dzieci, bądźcie cierpliwi, kiedy przechodzicie próby w tych czasach. Uważajcie na słowa, które wypowiadacie, uważajcie, aby nie urazić i uważajcie, aby nie ogłaszać tego, czego nie chcecie. Bądźcie mili i okazujcie miłość, gdzie tylko możecie, ponieważ świat wokół was potrzebuje Mojej miłości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.
Kiedy nadejdą próby i pokusy, pamiętajcie o Mojej ofierze za was i sprzeciwiajcie się złu we wszystkich jego formach. Wasz wróg nie przestanie was teraz kusić – każdym grzechem, którym wcześniej się cieszyliście, i każdym, o którym myśli, że możecie być kuszeni teraz. Już niedługo będziecie chodzili w swoim ziemskim ciele, bo niedługo wracacie do domu.
Bądźcie cierpliwi, zachowajcie spokój i wytrwajcie do końca. Widzicie, jak spełnia się wszystko, co jest przepowiedziane w Moim Świętym Słowie, a Moje Słowo mówi wam, jaki będzie koniec.
Kiedy się zmęczycie, spójrzcie w górę Moje dzieci, bo zbliża się wasze odkupienie.
Rz 5, 3
Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
1 Kor 10, 13
Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać.
Jk 1, 2-3
Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.
Ps 34, 17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności.
Ps 34, 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.
Jk 1, 12
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
Mt 24, 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Łk 21, 28
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.