Archiwum

Archiwum

„Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!” Rz 12, 17-18

24. października 2021, XXX Niedziela zwykła
  Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

CZYTANIA: Jr 31, 7-9 | Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 | Hbr 5, 1-6 | Mk 10, 46-52

PATRONI:  Święty Rafał, archanioł; Św. Proklus, arcybiskup Konstantynopola; Św. Rembert, biskup z Besancon; Święci męczennicy Feliks, biskup, Audakt i January, prezbitery, oraz Fortunat i Septym, lektory; Św. Evergislus (Ewergezyl), biskup i męczennik z Kolonii; Święty Alojzy Guanella, prezbiter; Św. Fromund, męczennik; ŚŚw. męczennicy Maksencya dziewica i jej sługa Barbacy; Męczennicy z Najran; Święty Krzysztof, Męczennik; Św. Marcin lub Marek, pustelnik; (Św. Marcin z Vertou;) Św. Elesbaan; Św. Feliks z Thibiuca; Św. Aretas; Św. Senoch, opat; Św. Magloriusz lub Maelor; Błogosławiony Jan Wojciech Balicki, prezbiter; Bł. Józef Baldo, prezbiter; Bł. Józef Le-Dang-Ti, męczennik; Bł. Tadhg MacCarthy; Błogosławiony Kontard Ferrini; Bł. Anioł z zakonu Sług Maryi; Błogosławiona Józefina Leroux, dziewica i męczennica; Bł. Armella Nicolas, służebna

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Jr 31, 7-9)

Pan wybawił swój lud

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

To mówi Pan:

"Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ».

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym".

...

1. czytanie (Jr 31, 7-9)

Pan wybawił swój lud

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

To mówi Pan:

"Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela ».

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym".

Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6)

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

Pan Bóg usłyszał głos mego błagania

2. czytanie (Hbr 5, 1-6)

Chrystus kapłanem na wieki

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził", jak i w innym miejscu: "Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

Aklamacja (por. 2 Tm 1, 10b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 10, 46-52)

Uzdrowienie niewidomego w Jerycho

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym Ci uczynił?”

Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Ostatnie Przesłanie do Małgorzaty

av
Teska

15.10.2021 r., piątek, godz. 15:00

POSŁAŁEM CIĘ NA KRETĘ JAK JONASZA DO NINIWY, ABY MOJA CÓRKA GRECJA SIĘ NAWRÓCIŁA

MOJE DZIECKO! DOBRZE, ŻE JUŻ WYSŁAŁAŚ TEN LIST, I NIE MARTW SIĘ, ŻE NIE DOJDZIE, BO TAKIE LISTY SĄ ZAWSZE W MOJEJ OSOBISTEJ OPIECE. TE DWA TRZĘSIENIA ZIEMI, CO BYŁY, TO NA RAZIE BYŁY OSTRZEŻENIEM DLA MOICH DZIECI W GRECJI. WY, KOCHANE BOŻE DZIECI, WIECIE, ŻE JA DBAM O SWOJE STWORZENIE I DĄŻĘ CAŁY CZAS DO NAWRACANIA WSZYSTKICH MOICH DZIECI. JESTEM BOGIEM MIŁOŚCI WIELKIEJ I MIŁOSIERNEJ I NIE CHCĘ UTRACIĆ ŻADNEJ MOJEJ DUSZY. WALCZĘ O KAŻDĄ ISTOTĘ LUDZKĄ DO OSTATNIEGO MOJEGO PRZYZWOLENIA, KTÓRE DAJE MI BÓG OJCIEC A WASZ STWÓRCA NIEBA I ZIEMI. ZAKŁADAM KAŻDEGO DNIA SIECI DO POŁOWU, ALE TERAZ MOJE POŁOWY SĄ CORAZ MNIEJSZE. JESTEM RYBAKIEM WASZYCH UTRACONYCH SERC I DLATEGO,

...

15.10.2021 r., piątek, godz. 15:00

POSŁAŁEM CIĘ NA KRETĘ JAK JONASZA DO NINIWY, ABY MOJA CÓRKA GRECJA SIĘ NAWRÓCIŁA

MOJE DZIECKO! DOBRZE, ŻE JUŻ WYSŁAŁAŚ TEN LIST, I NIE MARTW SIĘ, ŻE NIE DOJDZIE, BO TAKIE LISTY SĄ ZAWSZE W MOJEJ OSOBISTEJ OPIECE. TE DWA TRZĘSIENIA ZIEMI, CO BYŁY, TO NA RAZIE BYŁY OSTRZEŻENIEM DLA MOICH DZIECI W GRECJI. WY, KOCHANE BOŻE DZIECI, WIECIE, ŻE JA DBAM O SWOJE STWORZENIE I DĄŻĘ CAŁY CZAS DO NAWRACANIA WSZYSTKICH MOICH DZIECI. JESTEM BOGIEM MIŁOŚCI WIELKIEJ I MIŁOSIERNEJ I NIE CHCĘ UTRACIĆ ŻADNEJ MOJEJ DUSZY. WALCZĘ O KAŻDĄ ISTOTĘ LUDZKĄ DO OSTATNIEGO MOJEGO PRZYZWOLENIA, KTÓRE DAJE MI BÓG OJCIEC A WASZ STWÓRCA NIEBA I ZIEMI. ZAKŁADAM KAŻDEGO DNIA SIECI DO POŁOWU, ALE TERAZ MOJE POŁOWY SĄ CORAZ MNIEJSZE. JESTEM RYBAKIEM WASZYCH UTRACONYCH SERC I DLATEGO, DZIECKO, WOŁAM PRZEZ CIEBIE.

DZIECI, NAWRACAJCIE SIĘ NA JEDYNĄ PRAWDZIWĄ WIARĘ, BO TYLKO PRZEZE MNIE MOŻECIE TRAFIĆ DO ŻYCIA WIECZNEGO. MOJA MAMA GDY STAŁA POD KRZYŻEM, BYŁA POCIESZANA PRZEZ DWIE KOBIETY (Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena) I MOJEGO JEDYNEGO UCZNIA JANA. ONI ZOSTALI PRZY MNIE DO OSTATNIEGO MOJEGO TCHNIENIA, ALE JA WAS NIE ZOSTAWIŁEM SAMYCH. ZOSTAWIŁEM W TAMTYM DNIU MOJĄ MATKĘ, ABY WAS POCIESZAŁA. MACIE WIĘC POCIESZYCIELKĘ NA TE CZASY I MATKA MOJA JEST NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ DOJŚCIA DO MNIE. DLATEGO TAK BARDZO JEST WAM  POTRZEBNA W TYCH CZASACH, GDY ZŁO WYLAŁO SIĘ W WIELKIEJ SWOJEJ OGROMNOŚCI NA TEN ŚWIAT.

TEN SYNOD, KTÓRY SIĘ ROZPOCZĄŁ, NIE PRZYNIESIE OWOCÓW ROZKWITU MOJEGO KOŚCIOŁA NA ZIEMI, LECZ POGRĄŻY MÓJ KOŚCIÓŁ W WIELKIM UPADKU. ALE PAMIĘTAJCIE, ŻE BRAMY PIEKIELNE KOŚCIOŁA NIE PRZEMOGĄ I MOJA RESZTA KOŚCIOŁA ZOSTANIE OCALONA DO KOŃCA. WYTRWAJCIE WIĘC W WIERZE I NIE ZAŁAMUJCIE RĄK, KIEDY WIDZICIE TĄ BEZRADNOŚĆ, KTÓRA WAS OTACZA NA KAŻDYM KROKU. PAMIĘTAJCIE: WASZA WALKA O WASZE ZBAWIENIE MUSI PRZEWYŻSZAĆ WALKĘ O WŁASNE ZDROWIE. OCZYWIŚCIE MUSICIE O NIE DBAĆ, ALE NIE ZA WSZELKĄ MIARĘ SPRZEDANIA WŁASNEJ DUSZY. JAK NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWAJCIE MNIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE, KTÓREGO JESZCZE TERAZ WASZ KAPŁAN WAM GO UDZIELA. ALE JUŻ NIEDŁUGO BĘDĄ Z TYM WIELKIE OGRANICZENIA, BO JUŻ PRZYMIERZAJĄ SIĘ, ABY JEDYNIE TE DZIECI CO POSIADAJĄ CERTYFIKAT SZCZEPIONKOWY MOGŁY PRZEKROCZYĆ MURY ŚWIĄTYŃ. JA TE ŚWIĄTYNIE WSZYSTKIE ZBURZĘ, ABY NIE ONI DECYDOWALI O TYM, KTO DO NICH WEJDZIE, I TYLKO JA - BÓG SPRAWIEDLIWY - BĘDĘ WYROCZNIĄ DLA NICH. TAK ZARZĄDZAJĄCY ZOSTANĄ BEZ ŚWIĄTYŃ, A WY, DZIECI BOŻE  W 3 DNI ZBUDUJECIE NOWĄ ŚWIĄTYNIĘ, BO BÓG – JA, JEZUS CHRYSTUS - WAM JĄ ODBUDUJĘ. BĘDZIE JEDEN PASTERZ I JEDEN KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY NA ZIEMI, I TO WAM OBIECUJĘ, ŻE NIE ZOSTANIECIE SAMI SOBIE POZOSTAWIENI, LECZ MÓJ PIOTR Z NIEBA WAMI SIĘ ZAOPIEKUJE, KIEDY PALEC BOŻY ZATRZYMA TEN PLAN ANTYCHRYSTA. IDŹCIE PEWNĄ DROGĄ I NIE ZBACZAJCIE Z TEJ JEDNEJ MARYJNEJ PROWADZĄCEJ DO MNIE. TO JEST WASZA ARKA PRZYMIERZA - ARKA WASZEGO OCALENIA - I DUMNIE Z PODNIESIONĄ GŁOWĄ WCHODŹCIE DO NIEJ, BO TAM ZOSTANIECIE SCHRONIENI NA DNI KTÓRE NADCHODZĄ.

MUSICIE MI W DALSZYM CIĄGU PRZYPROWADZAĆ ZAGUBIONE OWCE, KTÓRE GDZIEŚ PO DRODZE SIĘ ZAGUBIŁY I NAWET NIE WIEDZĄ, ŻE TERAZ SĄ OSZUKIWANI NAWET PRZEZ SWOICH KAPŁANÓW. TO JEST DLA MNIE I DLA WAS, DZIECI, WIELKA ROZPACZ, KIEDY KAPŁANI NIE MAJĄ ROZEZNANIA, TYLKO SŁUCHAJĄ MOŻNYCH TEGO ŚWIATA. MOJE DZIECIĄTKA NIENARODZONE UŻYTE DO PRODUKCJI SZCZEPIONEK NIE PRZESZKADZAJĄ IM, ABY WSTRZYKIWAĆ JE DO SWOJEGO ORGANIZMU. TAK BARDZO TROSZCZĄ SIĘ O SWOJE ZDROWIE, ŻE POD PRZYKRYWKA NIBY „DOBRA” DLA LUDZKOŚCI ZAPOMINAJĄ  O PRZELANEJ KRWI MOJEGO MALEŃKIEGO STWORZENIA. 

TERAZ STARSI LUDZIE RÓWNIEŻ BARDZO CIERPIĄ W WASZYCH NARODACH, BO NIE MAJĄ WYSTARCZAJĄCEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I CZĘSTO UMIERAJĄ W SAMOTNOŚCI. TO WIELKA OFIARA - UMIERAĆ W SAMOTNOŚCI, BO JA, CHOCIAŻ TAK BARDZO CIERPIAŁEM, TO MIAŁEM PRZY SOBIE DO KOŃCA 4 NAJDROŻSZE OSOBY. WSZYSCY CI, KTÓRZY TERAZ W TEN SPOSÓB UMIERAJĄ, A SĄ OCHRZCZENI I ZWRACAJĄ SIĘ DO MNIE O PRZEBACZENIE GRZECHÓW I ŻAŁUJĄ ZA NIE ORAZ DEKLARUJĄ WIARĘ WE MNIE, TO SĄ WASI MĘCZENNICY, KTÓRZY JUŻ PO POGRZEBIE SĄ  Z NAMI W NIEBIE. PAN BÓG JEST BARDZO LITOŚCIWY DLA SWOJEGO STWORZENIA I KOCHA BARDZO KAŻDEGO Z WAS, KTÓRZY BOICIE SIĘ TERAZ PÓJŚĆ DO SZPITALA. ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM, ŻE CI, KTÓRZY WAM TO UCZYNILI, NIE ZAZNAJĄ U BOGA LITOŚCI, BO MAMONA DOPROWADZIŁA ICH DO WŁASNEJ ZGUBY. ICH STANOWISKA I WŁADZA SĄ WAŻNIEJSZE, DZIECI, OD WAS, I MYŚLĄ TYLKO O TYM, ABY JAK NAJWIĘCEJ NAGROMADZIĆ BOGACTWA DLA SIEBIE I SWOJEGO POTOMSTWA.

DZIECI! JA JESTEM PEŁEN GNIEWU NA TYCH, KTÓRZY WAS TAK KRZYWDZĄ, I JEŚLI SIĘ   NIE  OPAMIĘTAJĄ, ZEŚLĘ  NA  ICH POTOMSTWO  KARĘ ZA TO, CO WAM CZYNIĄ. PAN BÓG JEST MIŁOSIERNY, ALE MUSICIE WIEDZIEĆ, ŻE POCHYLA SIĘ KAŻDEGO DNIA NAD WASZĄ KRZYWDĄ – NAD BIEDNYMI, CHORYMI, STRAPIONYMI, BEZRADNYMI I TYMI NAWET TAK BARDZO CZĘSTO OSZUKANYMI. WIELU JEST, KTÓRZY ULEGLI BŁĘDOM, BO ZAUFALI SWOIM KAPŁANOM, A NIEKTÓRZY Z NICH SĄ PODSTĘPNI JAK WĘŻE, A TE DZIECI POSŁUSZNE I ZAŚLEPIONE CZĘSTO IM BEZGRANICZNIE ZAUFAŁY. JEST WIELU LUDZI, KTÓRZY NIE MAJĄ DOSTĘPU DO INTERNETU I NIE MIELI MOŻLIWOŚCI POZNANIA TEGO, CO WAM PODAROWAŁEM. ZA WSZELKĄ CENĘ PRZYPROWADŹCIE MI TE DZIECI – O TO JA WAS PROSZĘ - WASZ NAUCZYCIEL I KOCHAJĄCY WAS JEZUS CHRYSTUS. BĘDZIE TERAZ CORAZ CIĘŻEJ, ALE MUSICIE TO WYTRZYMAĆ, BO W APOKALIPSIE BÓG JANOWI NIE POKAZAŁ ŁATWYCH DNI, LECZ DNI OCZYSZCZENIA. KOCHAM WAS I BŁOGOSŁAWIĘ CI, POLSKO! ORAZ INNYM DZIECIOM Z INNYCH NARODÓW, BO JAK CI POKAZAŁEM, NIE MAM WZGLĘDU NA KRAJ, BO WYSŁAŁEM CIĘ DO GREKÓW. BO CZY ŻYD, CZY POLAK, CZY GREK, TO W OCZACH PANA BOGA JEGO KOCHANE DZIECKO.

TERAZ, DZIECI, OTRZYMACIE DUŻO DARÓW ŁASKI SPECJALNEJ OCHRONY. ODCZUJECIE TO JUŻ NIEBAWEM. O SWOJE DZIECI BOŻE DBAM, BO CZYŻ MOGĘ WAS ZOSTAWIĆ BEZ NICZEGO? ZAWSZE TAK BYŁO W DZIEJACH ŚWIATA, ŻE PAN BÓG OPIEKOWAŁ SIĘ SWOIM PLEMIENIEM ABRAHAMA, IZAAKA... JÓZEFA. ALE ZWYCIĘSTWO NALEŻY DO DZIECI CHRYSTUSOWYCH ZANURZONYCH W MIŁOŚCI DO NIEBIESKIEJ PANI, A MOJEJ MATKI - MARYI.

JEZUS, KTÓRY PŁACZE NAD TYM, JAK WY MUSICIE CIERPIEĆ RAZEM ZE MNĄ

 

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona! 

Módlmy się

av
Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
Amen....
Zatrzymaj szerzenie się wojny

O Mój Słodki Jezu, ukróć wojny, które niszczą ludzkość.
Ustrzeż niewinnych od cierpienia.
Chroń dusze, które próbują wnosić prawdziwy pokój.
Otwórz serca tych, których dotknęło spowodowane wojną cierpienie.
Chroń młodych i wrażliwych.
Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone wojną.
Umocnij nas wszystkich, drogi Jezu – tych, którzy modlą się za dusze
wszystkich Bożych dzieci – i obdarz nas Łaską, aby znieść cierpienia,
które mogą zostać nam zadane w czasie tych wojennych konfliktów.
Błagamy Cię, zatrzymaj szerzenie się wojny i doprowadź dusze do Najświętszej Ostoi Twojego Serca.
Amen.

Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

O Drogi, Słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny (tu wymień ich imiona). Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje utrapienia i moje modlitwy, aby zbawić ich dusze od ducha ciemności. Nie dopuść, aby którekolwiek z Twoich dzieci zaparło się Ciebie albo odrzuciło Twoją Dłoń Miłosierdzia. Otwórz ich serca, splatając je z Twoim Najświętszym Sercem, aby mogli zabiegać o przebaczenie, konieczne do ich zbawienia od ognia piekielnego. Daj im szansę zadośćuczynienia, aby mogli zostać nawróceni promieniami Twojego Bożego Miłosierdzia. Amen.

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie.
Modlę się, aby wszystkie rodziny trwały w jedności z Tobą, Jezu,
i aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na Ziemi. Amen.

O Dar Ochrony dla dzieci

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed Moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem. Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie Mi przedstawione, bym poświęciła je Mojemu Synowi.

Godzina Ducha Świętego

av
Najlepszy, Błogosławiony Darze - Święty Duchu Prawdy, udziel mi Twojego Świętego Daru Rady i tak działaj we mnie i przeze mnie, abym stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to, Panie, abym zgodnie z Twoją Świętą Wolą służył potrzebującym. Proszę Cię o tę łaskę, abym mógł jeszcze bardziej wpłynąć na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Boża pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór zmarnowanego swojego losu.
Najlepszy, Błogosławiony Darze - Święty Duchu Prawdy, udziel mi Twojego Świętego Daru Rady i tak działaj we mnie i przeze mnie, abym stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to, Panie, abym zgodnie z Twoją Świętą Wolą służył potrzebującym. Proszę Cię o tę łaskę, abym mógł jeszcze bardziej wpłynąć na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Boża pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór zmarnowanego swojego losu.

#Ostrzeżenie

av
Zobaczę swoje życie oczyma Boga

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi się prowadzić, aby dać ludzkości szansę, by ta ostatecznie pojęła prawdę, zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. To wielkie Ostrzeżenie, ostatni dar miłosierdzia i miłości dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce. Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeżycie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone. Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, natychmiast zwrócą się do...
Zobaczę swoje życie oczyma Boga

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi się prowadzić, aby dać ludzkości szansę, by ta ostatecznie pojęła prawdę, zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. To wielkie Ostrzeżenie, ostatni dar miłosierdzia i miłości dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce. Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeżycie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone.

Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, natychmiast zwrócą się do Mnie, swojego sprawiedliwego sędziego i odkupią swoje winy. Będą w swojej miłości i boleści błagać o miłosierdzie.
Inni zostaną napełnieni takim obrzydzeniem i szokiem, gdy ujrzą swoje grzechy, że padną martwi, zanim zdążą poprosić o przebaczenie.
I będą jeszcze ci, którzy podążają za kusicielem. Oni w swoim przerażeniu uciekną, kiedy ujrzą w mgnieniu oka swoje podłe grzechy.


http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/11/22/

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynjący się dzień

av
Zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i dołącz do wszystkich, którzy codziennie zawierzają się Jego Miłości i Miłosierdziu.
PILNE- Modlitwa, którą modlimy się codziennie rano:
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynjący się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi całą moją rodzinę, wszystkich razem i każdego z osobna ( tutaj wymień osoby, które chcesz powierzyć ).
Jezu Chryste Zbawicielu mój Ja Twój wierny sługa, Twój uczeń i wojownik, zanurzam siebie samego, moich bliskich, znajomych, rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół.
Zanurzam, moich sąsiadów i osoby dziś napotkane, te zaszczepione i niezaszczepionych, które w Swej miłości stawiasz na mojej drodze. Zanurzam wszystkich...
Zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i dołącz do wszystkich, którzy codziennie zawierzają się Jego Miłości i Miłosierdziu.
PILNE- Modlitwa, którą modlimy się codziennie rano:
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynjący się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi całą moją rodzinę, wszystkich razem i każdego z osobna ( tutaj wymień osoby, które chcesz powierzyć ).
Jezu Chryste Zbawicielu mój Ja Twój wierny sługa, Twój uczeń i wojownik, zanurzam siebie samego, moich bliskich, znajomych, rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół.
Zanurzam, moich sąsiadów i osoby dziś napotkane, te zaszczepione i niezaszczepionych, które w Swej miłości stawiasz na mojej drodze.
Zanurzam wszystkich księży i siostry zakonne ( wymień imiona tych z Twojej parafii, zgromadzenia itd).
Zanurzam wszystkie moje sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek. Przenikaj te sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek aby przyniosły uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie. Spraw aby odbyły się według Twojej świętej woli i ku wiecznej chwale Twojej.
Tobie oddaję całego siebie, swoją marność i grzeszność oraz moją miłość.
Niech Twoja wola wypełnia się we mnie. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

PS. To oddanie pozwoli przejść obecny czas, ale i czas Wielkiego Ucisku razem z Jezusem Chrystusem w Jego Łasce, Błogosławieństwu i Miłości, by na koniec odziedziczyć Jego Królestwo.

https://gloria.tv/post/4UPNEkvVYya24KJQEWmcpZpAz

MODLITWA O INTRONIZACJĘ

av
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!! KRÓLU POLSKI RATUJ NAS – GINIEMY!!!

Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
Koronka do Miłosierdzia Bożego
"DLA JEZUSA BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO"

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w...
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!! KRÓLU POLSKI RATUJ NAS – GINIEMY!!!

Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
-​ aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.​ Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.​
Koronka do Miłosierdzia Bożego
"DLA JEZUSA BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO"

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!