Archiwum

Archiwum

„On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi.” Dn 6, 27-28

26. września 2021, XXVI Niedziela zwykła
 Świętych męczenników Kosmy i Damiana
Świętych Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, męczenników

CZYTANIA: Lb 11, 25-29 | Ps 19, 8 i 10. 12-13. 14 | Jk 5, 1-6 | Mk 9, 38-43. 45. 47-48

PATRONI:  Najświętsza Maryja Panna Leśniańska; Św. Euzebiusz, papież; Św. Wigiliusz, biskup z Brescia; Św. Euzebiusz z Bolonii, biskup; Święty Nilus Młodszy, opat Bazylianów; Św. Hedda, opat; Św. Amancjusz, prezbiter; Święty Ketyl, prezbiter; Święty Cyprian i  święta Justyna, męczennicy; Św. Faustus, męczennik; Św. Kalistrat, męczennik; Św. Senator, męczennik; Św. Colman z Lann Elo; Św. Jan z Meda; Święty Elzear i błogosławiona Delfina, małżonkowie; Święta Teresa Couderc, zakonnica; Błogosławiony Aureliusz z Vinalesa, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy; Błogosławiony Kaspar Stanggassinger, prezbiter; Błogosławiony Alojzy Tezza, prezbiter; Bł. Dalmacjusz; Bł. Łucya z Salerno, Frańciszkanka

DZIEŃ III Nowenny do Przenajświętszego Serca Boga Ojca

DZIEŃ V Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Lb 11, 25-29)

Nie zazdrościć darów Bożych

Czytanie z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak

...

1. czytanie (Lb 11, 25-29)

Nie zazdrościć darów Bożych

Czytanie z Księgi Liczb

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak.

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojżeszu, panie mój, zabroń im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”.

Psalm (Ps 19, 8 i 10. 12-13. 14)

Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Nakazy Pana są radością serca

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Nakazy Pana są radością serca

Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku.

Nakazy Pana są radością serca

2. czytanie (Jk 5, 1-6)

Marność dostatków doczesnych

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.

Aklamacja (J 17, 17ba)

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

Zazdrość. Zgorszenie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.

Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiemia rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

Ostatnie Przesłanie do Małgorzaty

av
Jerzy

17.09.2021 r.   piątek, godz. 15:15

TO, Z CZYM CIĘ  WYSŁAŁEM NA KRETĘ, WYPEŁNIŁAŚ WEDŁUG TEGO CZEGO PRAGNĄŁEM

DROGIE DZIECKO!  TE KILKA DNI, KTÓRE SPĘDZIŁAŚ NA KRECIE, BYŁY BARDZO POŻYTECZNE, ABY WYKONAĆ TĄ MISJĘ, O KTÓRĄ CIĘ PROSIŁEM. ZAWIOZŁAŚ DWA LISTY Z PIECZĘCIAMI I PRZEKAZAŁAŚ JE W MIEJSCA, NA KTÓRYCH MI BARDZO ZALEŻAŁO, ABY BYŁY OCHRONIONE. MOJA CÓRKA GRECJA POTRZEBUJE NAWRÓCENIA I DLATEGO CIĘ TAM WYSŁAŁEM. JEST ONA W TEJ CHWILI W DUŻYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE GROŻĄCYM JEJ OD WROGA ZEWNĘTRZNEGO (TURCJA?) JAK I WEWNĘTRZNIE. MOJE DZIECI GRECKIE BĘDĄ CIEMIĘŻONE PRZEZ ICH WŁASNY RZĄD, KTÓRY BĘDZIE PRZYMUSZAĆ JE DO SZCZEPIEŃ POPRZEZ SZANTAŻ UTRATY PRACY. TAM, GDZIE CIĘ POSŁAŁEM, JEST WAŻNY PUNKT STRATEGICZNY KRETY – KLASZTOR PW MATKI BOŻEJ PRZYLĄDKU I ŚW. JANA CHRZCICIELA (XV-WIECZNY

...

17.09.2021 r.   piątek, godz. 15:15

TO, Z CZYM CIĘ  WYSŁAŁEM NA KRETĘ, WYPEŁNIŁAŚ WEDŁUG TEGO CZEGO PRAGNĄŁEM

DROGIE DZIECKO!  TE KILKA DNI, KTÓRE SPĘDZIŁAŚ NA KRECIE, BYŁY BARDZO POŻYTECZNE, ABY WYKONAĆ TĄ MISJĘ, O KTÓRĄ CIĘ PROSIŁEM. ZAWIOZŁAŚ DWA LISTY Z PIECZĘCIAMI I PRZEKAZAŁAŚ JE W MIEJSCA, NA KTÓRYCH MI BARDZO ZALEŻAŁO, ABY BYŁY OCHRONIONE. MOJA CÓRKA GRECJA POTRZEBUJE NAWRÓCENIA I DLATEGO CIĘ TAM WYSŁAŁEM. JEST ONA W TEJ CHWILI W DUŻYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE GROŻĄCYM JEJ OD WROGA ZEWNĘTRZNEGO (TURCJA?) JAK I WEWNĘTRZNIE. MOJE DZIECI GRECKIE BĘDĄ CIEMIĘŻONE PRZEZ ICH WŁASNY RZĄD, KTÓRY BĘDZIE PRZYMUSZAĆ JE DO SZCZEPIEŃ POPRZEZ SZANTAŻ UTRATY PRACY. TAM, GDZIE CIĘ POSŁAŁEM, JEST WAŻNY PUNKT STRATEGICZNY KRETY – KLASZTOR PW MATKI BOŻEJ PRZYLĄDKU I ŚW. JANA CHRZCICIELA (XV-WIECZNY KLASZTOR OBRONNY MONI TOPLOU). TEN KLASZTOR ZAWSZE SPEŁNIAŁ ROLĘ OBRONNĄ KRETY I SAMEJ GRECJI, PONIEWAŻ JEST POŁOŻONY NA GÓRZE, NA SAMYM KOŃCOWYM PUNKCIE WSCHODNIEJ KRETY (PRZYLĄDEK NAJBLIŻSZY TURCJI). TAM NAWET PODCZAS OSTATNIEJ II WOJNY ŚWIATOWEJ ZGINĘLI MNISI W NIM MIESZKAJĄCY. POSIADALI ONI RADIOSTACJĘ I PRZEZ TO ZOSTALI SCHWYTANI PRZEZ NIEMCÓW I OKRUTNIE TORTUROWANI I ZABICI. BYŁAŚ WIĘC W MIEJSCU MĘCZENNIKÓW. JEGO NAZWA JEDNAK POZORNIE "OBRONNY", BO NAWET POSIADA ARMATĘ, ALE Z NIEJ ŻADEN STRZAŁ NIE ZOSTAŁ ODDANY, ALE TO JEST TYLKO SYMBOL TEGO KLASZTORU. ZAWSZE OD DAWIEN DAWNA PEŁNIŁ ROLĘ OSTRZEGAWCZĄ DLA POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW KRETY, GDY PODPŁYWAŁY STATKI Z WOJOWNIKAMI TURECKIMI ORAZ Z PIRATAMI. (Klasztor był zburzony przez silne trzęsienie ziemi  W 1612 roku, jednak odbudowany jako jeden z wielu na tym krańcu wyspy). TO MIEJSCE MA BYĆ NADAL CHRONIONE, I DLATEGO CIĘ TAM WYSŁAŁEM. DRUGA PIECZĘĆ MA OCHRONIĆ WIOSKĘ, GDZIE MIESZKA GRECZYNKA, KTÓRA NAUCZYŁA SIĘ BARDZO DOBRZE MÓWIĆ PO POLSKU, A KTÓRĄ POSTAWIŁEM NA TWOJEJ DRODZE, ABYŚ JĄ POZNAŁA. POŁUDNIOWE MIEJSCA KRETY ZABEZPIECZYŁAŚ 2 LATA TEMU. DBAM O MOJĄ CÓRKĘ GRECJĘ, BO TUTAJ NA TEJ ZIEMI SĄ ŚLADY PIERWSZEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA:  ŚW. TYTUSA I ŚW. ANDRZEJA I ŚW. PAWŁA APOSTOŁA. LIST W KLASZTORZE POŁOŻYŁAŚ W SAMYM OŁTARZU (IKONOSTASIE) – MIEJSCU NAJWAŻNIEJSZYM TEGO KLASZTORU. I W TYM MIEJSCU MODLIŁAŚ SIĘ O NAWRÓCENIE GRECJI ORAZ ZA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BLOGU, NA KTÓRYM PRZEBYWASZ. TAM, GDZIE GINĘLI MĘCZENNICY, TO SĄ NAJBARDZIEJ MIEJSCA ŚWIĘTE USTANOWIONE PRZEZ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY. DOJEŻDŻAJĄC DO KLASZTORU PRZEJEŻDŻAŁAŚ PRZEZ MAŁĄ  MIEJSCOWOŚĆ Επίσκοποι (EPISKOPATIO). I Z NIEJ WYWODZIŁ SIĘ CZŁOWIEK, KTÓRY NAJPIERW PROWADZIŁ SWAWOLNE ŻYCIE I BYŁ NAWET ZŁODZIEJEM. JEDNAK NAWRÓCIŁ SIĘ I ZOSTAŁ MNICHEM, A POTEM PIERWSZYM BISKUPEM TEJ PROWINCJI. CZYNIŁ CUDA, BO BÓG OBDAROWAŁ GO TAKĄ ŁASKĄ (mocą Boga przemieniał wodę słoną w słodką, potrafił się przemieszczać na odległe wyspy w sposób nadzwyczajny – niejaki Gerardo Maris). JEST TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH MOICH KLASZTORÓW W GRECJI, I DLATEGO PROSIŁEM CIĘ, ABYŚ TAM POJECHAŁA. NAWET DO OSTATNIEJ CHWILI NIE WIEDZIAŁAŚ, ŻE TAM CIĘ ZAPROWADZĘ, A JEDNAK TERAZ BARDZIEJ ZROZUMIAŁAŚ, O CO MI TAK NAPRAWDĘ CHODZIŁO W TEJ MISJI. ABY MISJA SIĘ UDAŁA, PRZESZŁAŚ OD POCZĄTKU CIERPIENIA, ALE TO ZAWSZE MUSI BYĆ OKUPIONE, BO PRZEZ CIERPIENIA PROWADZĘ DO ZBAWIENIA I WYKONYWANIA WAŻNYCH PLANÓW BOŻYCH. WSZYSTKO TO CI DYKTUJĘ, ABY DZIECI BOŻE WIEDZIAŁY GDZIE BYŁAŚ I PO CO CIĘ TAM POSŁAŁEM. MODLITWĘ NA PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO I KRÓTKI LIST PRZETŁUMACZYŁAŚ NA JĘZYK GRECKI, I CÓRKA CI WYDRUKOWAŁA W TYM JĘZYKU. DO TEGO TWOJEGO WYJAZDU BYŁO POTRZEBNE TO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZEZ KAPŁANA – EGZORCYSTĘ I TWOJEGO OPIEKUNA DUCHOWNEGO. WSZYSTKO W NIEBIE ZAPLANOWALIŚMY. 

A TERAZ ZWRACAM SIĘ DO MOICH DZIECI BOŻYCH W INNEJ SPRAWIE I POWIEM O TYM,  CO BĘDZIE DZIAŁO SIĘ W WASZEJ OJCZYŹNIE. PONIEWAŻ ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ZOSTANĄ DLA WAS WSTRZYMANE, MUSICIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA BRAK WIELU ARTYKUŁÓW, W TYM ŻYWNOŚCIOWYCH. PRZYPOMINAM, ABYŚCIE ZROBILI MAŁE ZAPASY, BO BĘDZIECIE WKRÓTCE ZASKOCZENI GŁODEM I BRAKIEM ENERGII ORAZ BRAKIEM WODY. PRZYGOTUJCIE SIĘ NA TO, DZIECI. MUSICIE PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE WASZE SUMIENIE MUSI WSPÓŁPRACOWAĆ DO KOŃCA Z PANEM BOGIEM. TO NIE MOŻE BYĆ TAK, ŻE WY BĘDZIECIE POLEGAĆ NA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCIACH I WŁASNEJ ZARADNOŚCI, LECZ NA WOLI BOGA OJCA I TEGO, CO ON WAM DA W CZASACH NIEDOSTATKU. JEŻELI TWOJE SUMIENIE OD POCZĄTKU PODPOWIADAŁO CI, ZE SZCZEPIENIE JEST DLA CIEBIE NIEBEZPIECZNE, TO TY NIE MOŻESZ ZMIENIĆ GWAŁTOWNIE DECYZJI I SIĘ ZASZCZEPIĆ, ABY NIE UTRACIĆ PRACY. TY I KAŻDE DZIECKO BOŻE MASZ DO KOŃCA ZAUFAĆ PANU BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU I NIE PRZEPROWADZAĆ ŻADNYCH KOMBINACJI W TYM ZAKRESIE (to jest twoja próba wiary). TO BYŁOBY Z WASZEJ STRONY GRZECHEM CIĘŻKIM – ZMIANA TAKIEJ DECYZJI I UŁOŻENIE SIĘ ZE ŚWIATEM, A NIE ZAUFANIU DO KOŃCA TRÓJCY ŚWIĘTEJ. DZIECI, WY NIEKTÓRE NIE WIECIE, NA CZYM POLEGA DEKALOG. WAM NIE WOLNO UKŁADAĆ SIĘ ZE ŚWIATEM NISZCZĄC PRZYKAZANIA DANE PRZEZ BOGA OJCA. GDY BĘDZIECIE TAK LAWIROWAĆ W SWOICH POGLĄDACH  (PRZEKONANIACH), TO UTRACICIE WIĘŹ ZE STWÓRCĄ I PODĄŻYCIE PROSTO DO PIEKŁA. CZŁOWIEK TAK WYWYŻSZYŁ SWOJE EGO, ŻE WYDAJE MU SIĘ, ŻE JEST SPRYTNIEJSZY I MĄDRZEJSZY OD PANA BOGA. UNIKAJCIE TEGO, MOJE DZIECI, BO WIARA POLEGA NA TYM, ŻE TYLKO PAN BÓG MOŻE ROZWIĄZYWAĆ WASZE PROBLEMY I WAMI KIEROWAĆ.  

TERAZ BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKIE DZIECI BOŻE, WASZE RODZINY, WIOSKI I MIASTA CAŁEGO ŚWIATA I PROSZĘ: BĄDŹCIE DZIEĆMI ŚWIATŁOŚCI I UNIKAJCIE CIEMNOŚCI, W KTÓREJ MOŻECIE ZGUBIĆ SIĘ NA ZAWSZE. W IMIĘ OJCA I MOJEGO IMIENIA I DUCHA ŚWIĘTEGO. WASZ JEZUS, KTÓRY PROWADZI WAS PROSTĄ DROGĄ ZBAWIENIA I OSTRZEGA PRZED ZASADZKAMI SZATANA. MICHAŁ ARCHANIOŁ JUŻ JEST GOTOWY, ABY ZE SWOIM ZASTĘPEM POMÓC MATCE BOŻEJ POKONAĆ ZŁO NA ZIEMI. ZOSTAŃCIE Z ŁASKAMI Z NIEBA. 

JEZUS Z NAJŚWIĘTSZĄ PANIENKĄ U SWOJEGO BOKU

 

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona! 

46. Nowenna Pompejańska za Polskę

av
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 14 października do 6 grudnia) .

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec. Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących...
Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski (a teraz nawet świata), do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 14 października do 6 grudnia) .

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w Kółkach Różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet Cały Różaniec.

Nadal będziemy się modlić (aż do skutku) w następujących szczegółowych intencjach:

I. O ZWIEŃCZENIE INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

II. ZA KAPŁANÓW I BISKUPÓW POLSKICH

III. O JAK NAJSZYBSZE OGŁOSZENIE PRZEZ KOŚCIÓŁ V. DOGMATU MARYJNEGO (O WSPÓŁODKUPICIELCE, ORĘDOWNICZCE I POŚREDNICZCE WSZYSTKICH ŁASK).

IV. O POKÓJ NA ŚWIECIE

V. DZIECI ZAGROŻONYCH ABORCJĄ I NAWRÓCENIA BŁĄDZĄCYCH RODAKÓW


„DZIECI, NIE UPADAJCIE W MODLITWACH, W KTÓRYCH TRWACIE, BO MAŁA GARSTKA MODLĄCYCH SIĘ W TYCH INTENCJACH MOŻE URATOWAĆ WASZ KRAJ PRZED WIELKIM NIESZCZĘŚCIEM. DOŁÓŻCIE STARAŃ W MODLITWIE O POKÓJ I POKUTUJCIE I POŚĆCIE W TEJ INTENCJI CHOĆ RAZ W TYGODNIU W PIĄTEK.” (02.09.2021; czwartek, godz. 15:00)

Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na tym Forum.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Przed rozpoczęciem Różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

(Dotyczy to wszystkich uczestników Nowenny.)

Przez 27 dni: od 14 października do 9 listopada odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 10 listopada do 6 grudnia odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

„Modlitwy końcowe” obowiązkowo odmawiają osoby, które rozważają Piątą Tajemnicę w każdej części Różańca. Reszta też może je odmawiać, ale – nieobowiązkowo.

Niezależnie od modlitw końcowych, wszyscy kończymy Różaniec trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Przypominam, że osoby, które rozważają Pierwszą Tajemnice Radosną, na początku, jak zwykle, odmawiają Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo).

Można również odmawiać następującą modlitwę:

Ojcze Niebieski, błagam Cię i proszę, wysłuchaj naszego wołania - wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my - dzieci Twoje - błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski, przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

„PROSZĘ, NIE PRZERYWAJCIE TEJ NOWENNY, PODYKTOWANEJ WAM PRZEZ MOJĄ MATEŃKĘ – TO JEST JEJ MISJA WSPÓŁODKUPICIELKI I POCIESZYCIELKI NA CZASY OSTATECZNE.”

Módlmy się

av
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego, aby...
Modlitwa za Kapłanów

Trójco Święta, Jedyny Boże, oto jednocząc się z Tobą polecam Ci kapłanów całego świata, a zwłaszcza kapłanów w naszym kraju.
Spraw o Boże, aby wzrosła we wszystkich kapłanach i hierarchii gorliwość, jak również Boża Miłość, która jest zaczątkiem wszystkiego. Amen.

Modlitwa o Pokój na Świecie

O Mój Jezu, błagam o miłosierdzie dla dotkniętych strasznymi wojnami.
Błagam o zaszczepienie pokoju tym umęczonym narodom,
które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Proszę o udzielenie tym narodom Mocy Ducha Świętego,
aby powstrzymały się od pogoni za władzą nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami,
które są bezsilne wobec okropnych zbrodni,
ogarniających cały świat. Amen.

Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci
(podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi,
tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca.
Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy.
Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego,
a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone,
aby od Niego się odwrócić. Amen.

Godzina Ducha Świętego

av
Duchu Święty, Boże, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel mi Daru Świętej Pobożności. Prowadząc nas Swoją Światłością nie pozwól, abyśmy mieli dwie twarze jak faryzeusze: na pozór pełniący służbę Bożą, w rzeczywistości służbę bożkom, mamonie. Panie Łaskawy, chroniąc nas przed wielkim Złem spraw, bym zawsze dawał dobry przykład bliźnim i szczerze spełniał akty miłości wobec nich. Obym nigdy nie usłyszał nagany Mistrza z Nazaretu: "Groby pobielane". Skrzydlata Gołębico, rozpal Twoją Świętą Łaską tak moją wiarę i pobożność, bym nimi promieniował na znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego Życia z Nim, wybawiając od Zła.
Duchu Święty, Boże, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel mi Daru Świętej Pobożności. Prowadząc nas Swoją Światłością nie pozwól, abyśmy mieli dwie twarze jak faryzeusze: na pozór pełniący służbę Bożą, w rzeczywistości służbę bożkom, mamonie. Panie Łaskawy, chroniąc nas przed wielkim Złem spraw, bym zawsze dawał dobry przykład bliźnim i szczerze spełniał akty miłości wobec nich. Obym nigdy nie usłyszał nagany Mistrza z Nazaretu: "Groby pobielane". Skrzydlata Gołębico, rozpal Twoją Świętą Łaską tak moją wiarę i pobożność, bym nimi promieniował na znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego Życia z Nim, wybawiając od Zła.
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
25 września, 2021
Powtórne zamieszczenie z sierpnia 28, 2017
Drzwi zostaną zamknięte

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dałem wam kolejną szansę służenia Mi. Dałem wam krótki czas na zdobycie większej mądrości i wiedzy na nadchodzący czas, ale jeśli zmarnujecie ten czas, nic więcej nie zostanie wam dane i poniesiecie konsekwencje swoich wyborów. Nie dlatego, że jestem zły, ale dlatego, że jestem sprawiedliwym sędzią. Niektórzy z Moich ludzi i wielu, którzy nie są naprawdę Moi, którzy nazywają siebie Moim Imieniem, zmarnują ten czas, tak jak marnowali cały czas wcześniej. Konsekwencje będą dotkliwe, gdy wyroki będą spadać,...
Przekaz do Glyndy Lomax, USA
25 września, 2021
Powtórne zamieszczenie z sierpnia 28, 2017
Drzwi zostaną zamknięte

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa


Dałem wam kolejną szansę służenia Mi. Dałem wam krótki czas na zdobycie większej mądrości i wiedzy na nadchodzący czas, ale jeśli zmarnujecie ten czas, nic więcej nie zostanie wam dane i poniesiecie konsekwencje swoich wyborów. Nie dlatego, że jestem zły, ale dlatego, że jestem sprawiedliwym sędzią.
Niektórzy z Moich ludzi i wielu, którzy nie są naprawdę Moi, którzy nazywają siebie Moim Imieniem, zmarnują ten czas, tak jak marnowali cały czas wcześniej. Konsekwencje będą dotkliwe, gdy wyroki będą spadać, nie będą mieli mądrości i żadna nie będzie im dostępna w tym czasie. Kiedy plagi, głód i wojny nasilają się, będą biegać tam i z powrotem, ale nie zostaną udzielone im żadne odpowiedzi. Drzwi zostaną zamknięte i pozostaną pozostawieni bez niczego.
Nie bądźcie jak niemądre panny, ludu mój, bo okazałem wam wielkie miłosierdzie. Wielu z Mojego ludu modliło się i prosiło o więcej czasu, aby wprowadzić zagubione dusze do Mojego Królestwa, a Ja dałem wam na to małe okienko czasu. Nie marnujcie go, bo nie mam przyjemności w głupocie. Wykorzystajcie ten czas.
Miałem anielską cierpliwość ze wszystkimi Moimi dziećmi i wszystkimi, którzy nie są Moimi, ale Mój Duch nie zawsze będzie walczył z człowiekiem. Spełnię Moje Słowo i gdy ten czas zacznie się rozgrywać, nie będę odczuwać żalu – nadejdzie koniec.
Drzwi zostaną zamknięte i nie będzie więcej łaski dla tych, którzy teraz odmawiają pokuty.
Czas się kończy dla wszystkich ludzi.
Ef 4,13-15
Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.
Rdz 6,3
Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat».
Ef 5,15-17
Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
Prz 4,6-8
Nie gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła.
Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!
Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz;
Mt 25,1-13
Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Mt 7,21-25
Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

#Ostrzeżenie

av
Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten czas niepokojów. Nie chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak aż do momentu, gdy Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie pokierowanych dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=74
Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych — wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten czas niepokojów. Nie chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak aż do momentu, gdy Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie pokierowanych dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=74