Archiwum

Archiwum

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.” Mt 18, 3-5

01. sierpnia 2021, XVIII Niedziela zwykła
Wspomnienie Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

CZYTANIA: Wj 16, 2-4. 12-15 | Ps 78, 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54 | Ef 4, 17. 20-24 | J 6, 24-35

PATRONI:  Święty Piotr w Okowach; Eleazar, uczony w Piśmie; Święty Ethelwold, biskup z Winchester; Św. Nektaryusz, biskup z Vienne; Św. Werus, biskup z Vienne; święci męczennicy Aleksander, Atcjusz i Leoncjusz; Św. Feliks, męczennik; Św. Justyn, męczennik; Św. Bonus, kapłan i męczennik; święte męczennice siostry Wiara, Nadzieja i Miłość, córki św. Zofii; Św. Justa, dziewica i męczenniczka; Św. Nemezjusz, wyznawca; Św. Peregryn, pustelnik; Św. Piotr Juliani Eymard; Św. Almedha lub Aled; Św. Marya Consolatrix, dziewica; Błogosławiony Aleksy Sobaszek, prezbiter i męczennik

Pamiątka siedmiu braci Makabejczyków oraz ich matki, męczenników

Dziś, w pierwszą niedzielę sierpnia, jest Święto Boga Ojca cał€ej ludzkości.

DZIEŁO DUCHOWEGO WSPARCIA OSOBY UZALEŻNIONEJ

DZIEŃ V Nowenny do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ VI Nowenny do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Komentarze

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

av
o. Roman

1. czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15)

Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”.

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie”.

„Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: «O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja,

...

1. czytanie (Wj 16, 2-4. 12-15)

Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”.

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie”.

„Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: «O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem»”.

Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: „Manhu?”, to znaczy: „co to jest?”, gdyż nie wiedzieli, co to było.

Wtedy Mojżesz powiedział do nich: „To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm”.

Psalm (Ps 78, 3 i 4bc. 23-24. 25 i 54)

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu,
chwałę Pana i Jego potęgę.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
podarował im chleb niebieski.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

Spożywał człowiek chleb aniołów,
zesłał im jadła do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej,
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył

2. czytanie (Ef 4, 17. 20-24)

Przyoblec człowieka nowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 6, 24-35)

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”

Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.

Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”

Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.

Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.

Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Módlmy się

av
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa...
Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla straconego pokolenia młodych dusz.
Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem widzenia.
Tych, którzy Cię znają, ale Cię ignorują, przyciągnij ich z powrotem do Twojego Miłosierdzia.
Proszę, daj im szybko dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc i zaprowadzić ich do Prawdy.
Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.
Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, gdyż nie odczuwają Twojej Obecności. Proszę Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego. Amen.

Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia
oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną przed twoim Synem.
Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców
Życia Wiecznego.
Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna,
aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.


O OBRONĘ WIARY

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje. Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Nowenna Zbawienia

av
Jutro rozpoczyna się kolejna Nowenna Zbawienia


http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/pdf/nw/nowenna_zbawienia.pdf
Jutro rozpoczyna się kolejna Nowenna Zbawienia


http://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/pdf/nw/nowenna_zbawienia.pdf
WSTRZĄSAJĄCE!!! PRZERAŻAJĄCE!!!
KONIECZNIE POSŁUCHAJCIE!

https://gloria.tv/post/EU4JettgeYS33kzBcq8pnvhgg

Odezwa Jerzego Zięby do TV Trwam i Radia Maryja opublikowana
na jego profilu.
KAPŁANI!
Milczenie wobec zła jest zgodą, przyzwoleniem na nie. Pan Jezus powiedział aby nie stawiać oporu złu. Czy odnosiło to się to nie tylko do przemocy fizycznej ale i prawnej, finansowej. Jednak w obliczu odkrycia planu ludobójstwa w białych rękawiczkach oznacza to, że według tych Słów Zbawiciela mamy ten plan radośnie przyjąć, milczeć i na takie zło pozwalać ? Święty Paweł w jednym ze swoich listów wzywał do posłuszeństwa władzy. Czy jednak dzisiaj też tak by uczynił ? Kapłani ! Odpowiecie na Sądzie Bożym za...
WSTRZĄSAJĄCE!!! PRZERAŻAJĄCE!!!
KONIECZNIE POSŁUCHAJCIE!

https://gloria.tv/post/EU4JettgeYS33kzBcq8pnvhgg

Odezwa Jerzego Zięby do TV Trwam i Radia Maryja opublikowana
na jego profilu.
KAPŁANI!
Milczenie wobec zła jest zgodą, przyzwoleniem na nie. Pan Jezus powiedział aby nie stawiać oporu złu. Czy odnosiło to się to nie tylko do przemocy fizycznej ale i prawnej, finansowej. Jednak w obliczu odkrycia planu ludobójstwa w białych rękawiczkach oznacza to, że według tych Słów Zbawiciela mamy ten plan radośnie przyjąć, milczeć i na takie zło pozwalać ? Święty Paweł w jednym ze swoich listów wzywał do posłuszeństwa władzy. Czy jednak dzisiaj też tak by uczynił ?
Kapłani ! Odpowiecie na Sądzie Bożym za zniszczenie Kościoła, za śmierć i pośmiertne życie milionów Polaków !
Mordem założycielskim III RP było zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki i kilku
innych kapłanów głoszących prawdę, wzywających do prawdy w życiu. Obecne milczenie hierarchów wobec ukrytego zła jest mordem założycielskim nowego, diabelskiego porządku świata.
Gdy na początku 1990 roku zaczęły się w Polsce zmiany polityczno-gospodarcze, ludzie masowo tracili pracę i dochody bo ludzie socjalizmu, tzw. "komuchy" zawłaszczały po kolei socjalistyczne zakłady pracy, restrukturyzowali je masowo zwalniając pracowników, wtedy hierarchowie i kapłani milczeli w swoich kazaniach, przyzwalając na zło, gdy ludzie odbierali sobie życie z biedy,
nędzy, albo dopuszczali się ogromnego bezprawia aby ratować życie swoje, swoich bliskich za wszelką cenę.
Teraz mamy to samo !
Ludzie, włączając w to kapłanów (poza nielicznymi wyjątkami) masowo "ratują"
"szczepionkami" życie swoje i swoich bliskich, przy całkowitym braku sprzeciwu
naszych kapłanów, biskupów wobec chociażby sposobu produkcji "szczepionek"z tkanek zabitych dzieci ! Bo mówią, że nie ma innej drogi pokonania wirusa. To kłamstwo ! Jest wiele innych dróg ! Jest kilka skutecznych leków a przede wszystkim podnoszenie odporności przez witaminy C i D.
Mało tego kapłani milczą wobec wciągnięcia Franciszka w plany NWO, nowego
anty-chrześcijańskiego porządku świata, dla ratowania planety !
Jaki mamy Kościół ?
Podziwiam walkę Jerzego Zięby. Jego słowa do tv Trwam, radia Maryja wydają się być jak mówienie do głuchej, niemej ściany, bez serca. Czy tak zachował by się Pan Jezus ? Te środki przekazu informacji starają się poruszyć temat pandemii, szczepień ale jest to jak w słowach słynnej, niestety nie zbyt przyzwoitej piosenki "chciałabym a boję się".
Rozmawiałem ostatnio z pewnym księdzem proboszczem z podkarpackiej średniej miejscowości (z tzw. bogatej parafii) o szczepieniach. Zacytowałem fragmenty z ulotek tzw. szczepionek, gdzie mowa jest o nie zbadanych skutkach. Odpowiedział, że w to nie wierzy i nie chce tego słuchać, bo to jest z internetu, bo nie wiadomo czy to jest prawda, że jest to pseudo prawda. Powiedział, że słucha się papieża Franciszka, który powiedział, że kto nie chce wziąć udziału w szczepieniach wykracza przeciwko 5-mu przykazaniu. Odpowiedziałem, że z czystym sumieniem odradzam ludziom szczepienia a według tych słów jestem przeciwko 5-mu przykazaniu i poleceniom Franciszka. Przemilczał to. Powiedział, że zaszczepił się, czuje się dobrze i nie boi się śmierci. A ja mu na to, że jak zaczną umierać kapłani, to kto nas będzie spowiadał ? Sam przekona się na sobie, zobaczy na przykładzie innych, czy to o czym mówiłem jest, czy nie jest prawdą. Na moje pytanie czy wsiadłby do samolotu zaprojektowanego w tydzień i zrobionego w tydzień, który ledwo co lata i poleciał w lot przez Atlantyk, odpowiedział że z Bożą pomocą - TAK ! Podziwiam jego wiarę i ufność. Niestety ogromna większość ludzi takiej wiary i ufności nie ma.
Spokojna, bardzo rzeczowa rozmowa trwała niemal godzinę i nic a nic nie
przyniosła. Myślałem, że uchodzący za inteligentnego, mądrego kapłan na poważnie przyjmie moje wiadomości. Niestety, wyszedłem z tej rozmowy wstrząśnięty lekceważeniem, ignorancją, zamkniętym umysłem, sercem tego bardzo miłego, pozytywnie myślącego duszpasterza, który stracił czujność.
Ten podstępny, przebiegły plan szczepień jest także uderzeniem w Kościół, jest
planem uśmiercenia kapłanów. Pan Jezus zapowiedział, że bramy piekielne nie przemogą go. Mamy obecnie człowieka o nazwie Gates, czyli bramy. Bardzo wiele wskazuje na to, że to przy pomocy jego pomysłów o zagrożeniu pandemią, wirusami o których mówił wiele lat temu, szatan chce zniszczyć Kościół.
Matka Boża prosiła i nadal prosi o codzienną modlitwę różańcową za kapłanów. Panie Jezu przyjdź !
Idziesz do kościoła, a tam punkt szczepień. W Polsce ruszają szczepienia w parafiach

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/idziesz-do-ko%C5%9Bcio%C5%82a-a-tam-punkt-szczepie%C5%84-w-polsce-ruszaj%C4%85-szczepienia-w-parafiach/ar-AAMKQQf?ocid=msedgntp


Za 2-3 tygodnie restrykcje dla niezaszczepionych? Premier Morawiecki przedstawił plany rządu w związku z IV falą pandemii

https://pch24.pl/za-2-3-tygodnie-restrykcje-dla-niezaszczepionych-premier-morawiecki-przedstawil-plany-rzadu-w-zwiazku-z-iv-fala-pandemii/


„Stop eksperymentom na dzieciach”. Pikieta przed krakowskim Centrum Badań Klinicznych

https://pch24.pl/stop-eksperymentom-na-dzieciach-pikieta-przed-krakowskim-centrum-badan-klinicznych/
Idziesz do kościoła, a tam punkt szczepień. W Polsce ruszają szczepienia w parafiach

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/idziesz-do-ko%C5%9Bcio%C5%82a-a-tam-punkt-szczepie%C5%84-w-polsce-ruszaj%C4%85-szczepienia-w-parafiach/ar-AAMKQQf?ocid=msedgntp


Za 2-3 tygodnie restrykcje dla niezaszczepionych? Premier Morawiecki przedstawił plany rządu w związku z IV falą pandemii

https://pch24.pl/za-2-3-tygodnie-restrykcje-dla-niezaszczepionych-premier-morawiecki-przedstawil-plany-rzadu-w-zwiazku-z-iv-fala-pandemii/


„Stop eksperymentom na dzieciach”. Pikieta przed krakowskim Centrum Badań Klinicznych

https://pch24.pl/stop-eksperymentom-na-dzieciach-pikieta-przed-krakowskim-centrum-badan-klinicznych/

Godzina Ducha Świętego

av
Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię! Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotyka z Twej Woli, I przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem!
Duchu Przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię! Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotyka z Twej Woli, I przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem!

#Ostrzeżenie

av
Ostrzeżenie jest już blisko

Ostrzeżenie jest już blisko. Pozostało więc mało czasu na modlitwy za te biedne dusze, które zostaną stracone. Poprzez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia wiele milionów dusz zostanie uratowanych.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=143
Ostrzeżenie jest już blisko

Ostrzeżenie jest już blisko. Pozostało więc mało czasu na modlitwy za te biedne dusze, które zostaną stracone. Poprzez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia wiele milionów dusz zostanie uratowanych.


http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=143