Nowenna do Przenajświętszego Serca Boga Ojca

Wstęp do Nowenny

 

Cieszę się, Żywy Płomieniu, że otworzyłeś swoje serce na Moje w nim działanie. Niczego nie hamuj, lecz ochotnie się oddaj pod Moje Święte działanie. Dziś jest nowe Święto, które w Niebie się uroczyście obchodzi, to Święto Mojego Świętego, Przeczystego Serca. To Serce kocha was wszystkich, całe stworzenie. Moje Święte Serce chce zbawienia dla każdego człowieka, lecz nie każdy człowiek chce ode Mnie wziąć w udziale zbawienie wieczne, część ludzi zacięła się w swojej głupocie i bezsensownym uporze i opowiada się za tym, co podpowiadają im demony. 

Ja pragnę udzielać wam krocie łask, chcę wam dać, ofiarować tyle, ile jesteście w stanie udźwignąć. Moje Święte Serce jest hojne ponad miarę, lecz wy niestety jesteście mocno ograniczeni. Nie chcecie się Mi oddać cali, bez reszty, otwierając na oścież swoje serce, pozwalając Mi w nie swobodnie wkraczać i ingerować. Najlepiej i najefektywniej mogę działać wszędzie tam, gdzie ktoś oddał się całkowicie w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Tylko w tych sercach mogę działać najlepiej, najpełniej, najmocniej. 

Wiele lat temu pozwoliłem ci zajrzeć do wnętrza Serca Trójcy Świętej. Jest Ono wielkie, przepastne, kryształowo czyste, Święte ponad miarę, są One połączone ze sobą nawzajem razem, choć to oddzielne Trzy Serca, to są ze sobą połączone nierozerwalną Miłosną Unią. 

Chcę, pragnę, aby w odnowionym Kościele Świętym, przeniesiono uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, na 30 czerwca, bo chcę, aby to święto sąsiadowało, z Moim i Ducha Świętego Świętem Naszych Przenajświętszych Serc. Chcę wraz z Synem i Duchem Świętym rozlewać na niewdzięczną ludzkość, ocean Łask Bożych, lecz niestety, dziś jeszcze ludzkość nie jest gotowa na ich przyjęcie. 

W nowym porządku, porządku Nowej Ery, Ery Ducha Świętego, wszystko trwać będzie 3 doby, a chcę, by to były dni świąteczne, uroczyste, w tych dniach módlcie się żarliwie do Naszych Świętych Serc. Kto pokocha Trzy Boże Serca, kto będzie miał Je we czci z całego serca, kto będzie rozszerzał cześć do tych Przenajświętszych Serc, ten błyskawicznie pójdzie do Nieba, a jeżeli dostanie się do czyśćca, to przebywać w nim, oczyszczać się będzie tylko 3 dni, a następie wkroczy w podwoje Nieba. Chcę abyście odmawiali tę Nowennę przed Pierwszą Niedzielą Miesiąca. W samym dniu Pierwszej Niedzieli, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca.

 

 • Każdy czciciel Bożych Przenajświętszych Serc będzie mógł być za życia obdarzony prawdziwym charyzmatem świętości życia, bo Cała Trójca Święta będzie promieniować i oddziaływać na tę duszę. Kto odda się w Niewolę Trójcy Świętej lub w Niej już jest, a dodatkowo pałać będzie wielką miłością do Naszych Przenajświętszych Trzech Serc, ten będzie bardzo szybko wzrastał w prawdziwej świętości życia, ten będzie szybko otrzymywać to, o co prosi lub pozna przyczynę, dla której jego prośba nie może być wysłuchana, wypełniona. Otrzyma również jasne wskazówki, do realizacji osobistej drogi świętości życia. 

• Obiecuję Czcicielom Naszych Przenajświętszych Serc, szybkie poznanie Woli Bożej, a zwłaszcza otrzymanie stosownych natchnień, przez które Trójca Święta będzie wami kierować. Obiecuję, że przy pomocy Maryi, szybko będziecie mogli pokonać szatana, zneutralizować jego złowrogie działanie. Pozwolę poznać każdy podstęp złego ducha, lecz udzielę to jedynie tym najgorliwszym. 

• Kto zatraci się w Miłości do Boga, ten jeszcze tu na ziemi zyska tyle Darów i Łask Bożych, ile jego dusza i ciało będzie w stanie wytrzymać. Nie oznacza to, że nie będziecie cierpieć, o nie, będziecie cierpieć także od działania upadłego Anioła, lecz to nie potrwa zbyt długo. 

• Kapłan i biskup, który zatraci się w Bożej Miłości, będzie miał potężną siłę duchową nad całym piekłem. Chcę, abyście gardzili wszelkim grzechem, każdym złym czynem, wszelką nieprawością, egoizmem, a także tym co mówi i wmawia wam zły duch. Pomogę wam w każdym aspekcie, tylko nie ustawajcie w waszej modlitwie, popartej postem i czynem. 

 

Nabożeństwo do Naszych Świętych Serc w połączeniu z Mszami Świętymi będzie dość szybko wybawiać duszę z czyśćca. Nabożeństwo to będzie miało wielką siłę duchową, nad sercem waszych grzeszników, których polecicie. Przez to nabożeństwo oni będą się o wiele szybciej nawracać. 

Jak widzicie, gotów jestem dać wam wiele i jeszcze więcej, lecz kto z was zechce się trudzić, wysilać dla siebie, dla Miłości Boga, dla swojego bliźniego? Ja deklaruję to, co do tej pory wypowiedziałem, a Ja zawsze jestem Prawdomówny, a Słowo, które wypowiem jest realizowane. Chcąc by człowiek miał wypełnione obietnice, które wam dałem, musi się do końca nawrócić, bo wystarczy przywiązanie do choćby jednego grzechu, by to zablokowało przepływ Łaski Bożej. To wy musicie chcieć się nawrócić, chcieć pozbyć się demonicznego obciążenia waszymi winami i grzechami, a Ja Sam za was dopełnię reszty. 

Chcę, aby każdy z was miał kryształowe, niczym nie skażone, czyste myśli. Jednak żyjąc w takich jak wy realiach, dążcie do doskonałości, usilnie pracujcie nad sobą, zwłaszcza nad swoimi słabościami i grzechami, a Ja dam wam szansę do pokonania samych siebie i tego, co was przed Moim Świętym Obliczem obciąża.

Jeżeli cokolwiek przez upadłą waszą naturę, słabość wam się przydarzy, nie kiście tego w sumieniu, dopóki macie możliwość, żałujcie za wasze upadki, grzechy, oczyśćcie się w Sakramencie Pokuty i dalej trwajcie w jedności ze Mną. Nauczcie się tak żyć, tak funkcjonować, aby unikać grzechu za wszelką cenę. 

Postanówcie zmienić dogłębnie swoje życie, swoje nastawienie, by uniknąć czynienia jakiegokolwiek zła. Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, nauczcie się czynienia dobra, nic nie kalkulujcie, czyńcie wszelkie dobre uczynki, lecz najpierw opanujcie swoje rozbiegane myśli, bo to od nich się wszystko zaczyna. 

Upadły Anioł będzie wam bardzo przeszkadzał, wszystko utrudniał, ale to wy stańcie się względem niego jeszcze bardziej uparci niż jest on. Zacznijcie i nigdy nie rezygnujcie, a Ja, widząc wasz trud, wasz wysiłek, wkroczę osobiście i pomogę wam, a z Moją pomocą, będzie wam o wiele lżej. 

Kto z was ma jakieś obciążenia dziedziczne, kto urodził się napiętnowany grzechem rodziców, ten niechaj się nie zraża, niech Mnie kocha najmocniej jak potrafi, niech dołoży wysiłku i pokaże, że bardzo kocha Nasze Przenajświętsze Serca, wówczas taka osoba zyska krocie Bożych Łask, które zniwelują to przekleństwo. Najważniejsze jest to, abyście nigdy niczym się nie zrażali.

U tych skażonych dojście do Łask Bożych potrwa trochę dłużej, lecz wasza miłość do Bożych Świętych Serc pokona wszelkie bariery, a Ja nie pozostanę wobec was niewzruszony, nieubłagany, wam także zapewnię potoki Łaski Bożej. 

 

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień Nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Najświętszego Serca Boga Ojca. Po niej odmawia się jeden dziesiątek Różańca Św., Tajemnica V Bolesna - śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

Po niej odmawia się Koronkę do Najświętszego Serca Boga Ojca. Na zakończenie Nowenny odmawia się modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny. 

Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Boga Ojca, obiecuję specjalną opiekę Mojego Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia. Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem. 

Oprócz tradycyjnego, czyli przez dziewięć kolejnych dni, można odmawiać Nowennę w drugi sposób do pomnożenia Bożych Łask o 10 000 razy. Drugi sposób jest sposobem Wielkiej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd. 

Wielką Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach, zwłaszcza gdy prosić się będzie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. 

Największą Nowennę odmawia się dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić całe narody, lub osoby szczególnie zagrożone. Tu pomnażam łaski o 100 000 razy. Tu przez cały rok odmawia się tylko jeden z dni Nowenny, następny dzień Nowenny odmawia się dopiero w następnym roku i tak przez 9 lat. 

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Przenajświętsze Serce was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łaski Bożej Miłości. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy, Nowenny. †

Bóg Ojciec

Biała Podlaska, 5 lipca 2020r.

 

Modlitwa wstępna

Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś Nieogarnione, Wieczne, Sprawiedliwe - Surowe, lecz też bezgranicznie Kochające, daj mi łaskę dobrego odprawienia tej nowenny, aby przyniosła mi takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz mi udzielić. Najświętsze Serce Boga Ojca godne uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej łask potrzebnych dla mnie i innych do okazywania Tobie i Trójcy Przenajświętszej wszelkiej miłości.

 

I dzień

W pierwszym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca, módlmy się za cały Kościół Święty, o to, aby się poddał wszelkiej Woli Bożej i Ją wypełniał. 

Wiekuiste, Sprawiedliwe, Ukochane Najświętsze Serce Boga Ojca, Moje najpewniejsze schronienie, składamy Ci stokrotne dzięki za to, że nas stworzyłeś i cały Wszechświat. Wszechpotężny Władco, nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy, podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Prosimy Cię, Najukochańsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, spraw, aby Kościół Święty zawsze kroczył Twoimi Drogami, nigdy z nich nie zbaczał, a ci którzy zeszli z Bożych Dróg, niech na nie szybko powrócą.  Boże Ojcze, bądź uwielbiony i błogosławiony na wieki. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

W drugim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca  prosimy Cię, Boże Święty, o wszelkie Łaski dla obecnie panującego Papieża. Spraw, o Stwórco, aby zawsze pełnił tylko Wolę Bożą i dobrze kierował całym Kościołem Świętym.   

Najlepsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, naszego Świętego Tatusia w Niebie, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za Odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś też jest opuszczony i osamotniony w każdym tabernakulum i roni Krwawe łzy, powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy, pełen Litości, Ty Jesteś naszym Ocaleniem; porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój święty Duch rozproszy panujące ciemności, a Twoje święte łaski, które są naszym udziałem w życiu Bożym, rozkwitną błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach. Prosimy Cię o wszelkie Łaski Boże dla obecnie panującego Papieża. Spraw, o Wierny Ojcze z Nieba, by Twoje Święte Serce zlitowało się nad obecnym Papieżem, przemieniło Jego serce, by stało się podobne do Serca Twojego i kierowało Jego ludzkim sercem tak, aby Chwała Boża mogła się zawsze wypełnić, a Twoje Święte Serce mogło być chwalone i uwielbiane na wieki. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

W trzecim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Święty Świętych, za naszych biskupów diecezjalnych, prosimy Cię o wszelkie możliwe Łaski Boże dla nich. Spraw, o Stwórco, aby oni zawsze pełnili tylko Wolę Bożą i dobrze kierowali powierzoną sobie diecezją.  

Najczulsze, Najświętsze Serce Boga Ojca, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda, którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na Wieczność wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających wkrótce umrzeć, a także dusze naszych biskupów. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu żmii. Uwolnij także serca naszych biskupów z wszelkich wpływów szatana, uczyń ich serca podobne Twojemu Świętemu Sercu, wlej w nie wszelkie potrzebne ich dobremu działaniu Łaski Boże, a upominaj ich wtedy, kiedy schodzą z Bożych Dróg, nawróć ich, by mogli nieustannie pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą, a wszystkich doprowadź do szczęśliwej Wieczności. Amen

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

W czwartym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Stwórco, o wszelkie Łaski Boże dla naszych kapłanów i zakonników oraz zakonnic. Spraw, o Królu Królów, Panie Panów, by nawróciły się ich serca, by mogli całym swoim sercem pełnić tylko to, co stanowi Wolę Bożą.

Odwieczne Najświętsze Serce Boga Ojca, prosimy Cię, Stwórco Nieba i Ziemi, o ratunek dla dusz ludzi umierających, a także każdej duszy każdego kapłana i zakonnika oraz zakonnicy. Błagam Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza ich nie poszła na wieczne potępienie. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich, bez wyjątku, przygotuj na godzinę naszego odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do zbawienia piętrzące się przeszkody, by je pokonywali także ci, których powołałeś do swojej służby i nie marnowali ani jednej chwili życia, zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie, a także pomagali ludowi w dojściu do szczęśliwej wieczności. Wiekuisty Boże, udziel Swoich łask tym duszom, które są już blisko bram Wieczności, zwłaszcza duszom kapłanów, zakonników i zakonnic. Pomóż im nieść ich własny Krzyż na wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że Twój Święty Duch przemieni ich serca, by stały się podobne do Twojego Świętego Serca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

W piątym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Stwórco, o wszelkie możliwe Łaski dla całego czyśćca. 

Odwieczne Serce Boga Ojca, prosimy Cię, o Stwórco, o Ojcze pełen Miłosierdzia, o uwolnienie z czyśćca jak największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepsze Serce Tatusia Niebieskiego, Ty Sam nam dałeś wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win, a jeżeli to możliwe, uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba. Niech się zmiłuje nad nimi Twoje Przenajświętsze Serce. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

W szóstym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Stwórco, o wszelkie możliwe Łaski dla całego ludu wiernego oraz tych, co tkwią w ciemnościach pogaństwa, albo islamu oraz demonicznego judaizmu. 

Sprawiedliwe, Najświętsze Serce Boga Ojca, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi lecz oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją Zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, nadal bije dla nas współczuciem i wielką  przepastną Miłością. Z pokorą prosimy Cię, Najczulsze, Przenajświętsze Serce Boga Ojca, o udzielenie nam silnych natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale rozpoznawać to, czego od nas pragniesz. Daj nam, Twojemu ludowi, tyle Łask i Darów, abyśmy mogli z łatwością pokonać piekielną bestię. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się Twojej Świętej Woli. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

W siódmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Słodkie Serce Boga Ojca, o wszelkie Łaski Boże dla wszystkich rządzących.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które jesteś pełne Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich Doskonałych, Świętych Planów względem tych, którzy nami rządzą w Twoim Świętym Imieniu, albowiem w realizacji Świętych Planów Bożych zawsze będzie przeszkadzał diabeł. Mój Uwielbiony Boże, spraw, abym ja, a także rządzący zawsze zachowywali każde Twoje Słowo, które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek z rządu na każdym miejscu mógł realizować Twoją Świętą Wolę. Najświętsze Serce Boga Ojca, daj też do pomocy tym rządzącym tylu Aniołów i pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Najświętsze Serce Ojca Niebieskiego, udziel mi oraz rządzącym takiej łaski, abyśmy mogli zawsze dokładnie wypełnić Twoją Wolę. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

W ósmym dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Stwórco, o niezbędne Łaski Boże dla naszych rodzin, a także dla osób nam wrogich, aby się nawróciły ich serca i mogły być zbawione. 

Nieśmiertelne, Najświętsze Serca Boga Ojca, proszę Cię o pogromienie sił zła - szatana i jego zwolenników z naszych rodzin oraz od osób nam wrogich. Najlepsze Serce naszego Tatusia Niebieskiego, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych własnych słabości i złych skłonności. Broń mnie i nas od wpadania w matnię pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha zwłaszcza na naszą rodzinę. Naucz mnie i nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko Dobro. Nawróć też serca osób nam wrogich. Spraw, by się opamiętały, nawróciły i spraw, by ich niechęć i nienawiść nie były dla nich powodem ich wiecznego potępienia. Najświętsze, Święte Serce Ojca Sprawiedliwego, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny do Najświętszego Serca Boga Ojca prosimy Cię, o Ukochany Boże, o wszelkie Łaski Boże dla nas samych modlących się, wysłuchaj nas jeśli to o co prosimy, nie będzie sprzeciwiać się Świętej Woli Bożej.

Ukochane, Najświętsze Serce Ojca z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania. Panie spraw, by nade wszystko wypełniła się w nas samych Twoja Święta Wola. Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego Świętego Syna, Jezusa. Mój Boże, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Boga Ojca, które Stworzyło Niebo i Ziemię i wszystko co istnieje

              - kochamy Cię, zmiłuj się nad nami.

N.S.B.O., pełne Mądrości i Potęgi -...

N.S.B.O., które Stworzyło wszystkie Chóry Aniołów-… 

N.S.B.O., pełne Chwały i odwieczny celu naszej wędrówki -...

N.S.B.O., Chwało Świętych w Niebie -...

N.S.B.O., Chwało wszelkiego stworzenia-...

N.S.B.O., Opatrzności Boża na naszej drodze życia -...

N.S.B.O., pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...

N.S.B.O., Nieogarnione, Litościwe w Swym Miłosierdziu -...

N.S.B.O., nieszczędzące Syna Swojego dla naszego Odkupienia -...

N.S.B.O., dające nam Matkę Syna Swojego do pomocy w Zbawieniu -...

N.S.B.O., Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...

N.S.B.O., Delikatniejsze niż Serce małego dziecka -...

N.S.B.O., Żarliwe i Płomienne-.

N.S.B.O., Czyste, pełne Miłości -...

N.S.B.O., Najdoskonalsze we wszystkim -...

N.S.B.O., Niezgłębione i nieutrudzone w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

N.S.B.O., Wszechmocne i pełne wszelkiej łaskawości -...

N.S.B.O., ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -. 

N.S.B.O., patrzące na nas przez Rany Syna Swojego -. 

N.S.B.O., objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...

N.S.B.O., opiekujące się Kościołem i stworzeniem - 

N.S.B.O., nasza Pociecho i Nagrodo -...

N.S.B.O., Rozkoszy zbawionych i duchów czystych -...

N.S.B.O., wszelka Nadziejo zbawiających się -...

N.S.B.O., Niewyczerpane w Swych Cudach -...

N.S.B.O., Mądre w Swych Zarządzeniach -...

N.S.B.O., Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...

N.S.B.O., dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...

N.S.B.O., Czysta Sprawiedliwości -...

N.S.B.O., dające natchnienie naszej pobożności -...

N.S.B.O., zawsze wiedzące o wszystkim 

N.S.B.O., zawsze widzące wszystko i wszędzie -...

N.S.B.O., przed którym nic, ani nikt się nie ukryje -...

N.S.B.O., Perło Najcenniejsza-.. 

N.S.B.O., niedające z nikim, ani z niczym się porównać -...

N.S.B.O., zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...

N.S.B.O., Obietnico zawsze wypełniająca się -...

N.S.B.O., Słowo, które zawsze wypełnia się -...

N.S.B.O., gorejące, jak ogień gorące -...

N.S.B.O., siejące Cnoty dla dusz czystych -...

N.S.B.O., Klejnocie Najcenniejszy -...

N.S.B.O., dające nam ze Swej Pełni -...

N.S.B.O., zawsze hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

N.S.B.O., źródło wszelkiego Życia i Świętości -...

N.S.B.O., grzechami naszymi ranione -...

N.S.B.O., Stanowcze i Pokorne -...

N.S.B.O., źródło wszelkiej Pociechy -...

N.S.B.O., przyjmujące całopalenia -...

N.S.B.O., przyjmujące wszelkie dobre ofiary -...

N.S.B.O., Natchnienie Świętych -...

N.S.B.O., mój Ojcze i Pasterzu-...

N.S.B.O., które mi Przewodzi, Doradza i Opiekuje się mną-...

N.S.B.O., broniące uciśnionych-...

N.S.B.O., mój najlepszy Przyjacielu i Boże -...

N.S.B.O., Tatusiu Najlepszy -...

N.S.B.O., zawsze hojne ponad wszelką miarę, Oświecający Kościół Swój -...

N.S.B.O., zawsze o nas dbające-...

N.S.B.O., Najsprawiedliwsze i Najroztropniejsze -...

N.S.B.O., przyjmujące i słuchające naszych próśb i jęków -...

N.S.B.O., wypełniające wszystko, co powiedziało -...

N.S.B.O., Królu rodzin -...

N.S.B.O., Królu Kościoła -...

N.S.B.O., Rozkoszy wszystkich Świętych -...

N.S.B.O., Usprawiedliwienie nasze na Sądzie Bożym – 

N.S.B.O., Największa Miłości wszystkich stworzeń -...

N.S.B.O., Największa Nadziejo w Tobie umierających -...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boże Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boże Ojcze.

 

P. - Tyś Chwałą Twojego ludu wiernego.

W. - Dający Zbawienie i życie wieczne.

 

Módlmy się:

Wszechmogące, Wieczne Serce Ojca Przedwiecznego, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać, tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę cię o pomoc w realizowaniu Twego Planu Odwiecznej Twojej Miłości. Spraw, o Panie Święty, abym z Twoją Świętą Pomocą zawsze wypełniał Wszelką Wolę Twoją, która zawsze jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Amen.

Różaniec Święty: V Tajemnica Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

 1 x Ojcze nasz...    10 x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...  

 

 Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca

Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach:

Najświętsze Serce Boga Ojca, kochaj mnie, zbaw mnie i dopomóż mi w doskonałym pełnieniu Woli Bożej.  (1x).

Na małych paciorkach:

Najświętsze Serce Boga Ojca, kocham Cię, pomóż mi. (10 x)

Na zakończenie:

Bądź Uwielbione, Pochwalone i Wywyższone Najświętsze Serce Boga Ojca, za wszystko dobro, które nam dajesz i zapewniasz. (3 x)

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny

Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Najświętsze Serce Boga Ojca Umiłowanego naszego Tatusia z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw w swojej Świętej Łaskawości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej Nowennie Łaski - Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, którego Najświętsze Serce Jest Najdoskonalszym źródłem wszelkiej Miłości i świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem. Wzmocnij w nas prawdziwą Wiarę i głęboką Nadzieję, abyśmy oczyszczeni Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do Wielkiego Ostrzeżenia, a po Nim, abyśmy zachowali Tobie wielką wierność, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.