Nowenna do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Wstęp do Nowenny

 

Kochane, wierne dzieci Boże, oto kolejny ratunek, kolejna szansa zyskania wielu wielkich Łask Bożych. Kto będzie czcił, kochał, uwielbiał Moje Przenajświętsze Serce, ten zaskarbi sobie w Moim Sercu specjalne miejsce, Ja nigdy nie poskąpię wam Darów i Łask.

•Obiecuję tym, którzy będą mieli we czci Moje Święte Serce, wielki wzrost Bożej Miłości, a także wszelkich darów, których chętnie będę udzielał. 

•Będę pomagał rozwijać w was wszelkie Boże Dary, świętość, pobożność, nie ogólnie, lecz indywidualnie, każdego z osobna. Chcę was ożywiać, uświęcać, wzmacniać, lecz Moje w was działanie blokuje wasza wolna wola, która o wiele bardziej skłania się ku złemu duchowi i temu, co on wam przedstawia jako dobre.  

Ja pragnę, by Mnie kochano, zwłaszcza Moje Święte, Przeczyste Serce, które was wszystkich tak bardzo mocno kocha, bez względu na wszystko. 

•Bądźcie świadomi, że dopóki człowiek jeszcze żyje na ziemi, Ja nad nim pracuję, nie tracę nadziei, podejmuję wszelkie możliwe starania o uratowanie jego wieczności, nawet tych o których doskonale wiem, zastaną potępieni. Potępienie każdej duszy to wielka, niczym nie powetowana strata, bo duszy, która się zatraca, nic nie zastąpi, nic nie przywróci, to strata na całą wieczność. Pragnę, abyście się na Mnie oparli ze wszystkich sił i możliwości, pozwolili w sobie działać tak, jak Ja tego chcę i pragnę. 

Dlaczego Trójca Święta chce, abyście mieli we czci i uwielbieniu Trzy Boże Serca? To Serce duszy, a nie rozum jest centrum istoty Boga, każdej Bożej Osoby. To Serce daje rozkaz, nakaz, polecenie. Serca Trzech Osób Bożych trwają w nieustannej Miłosnej Unii. 

•Ja chcę dać każdemu człowiekowi tyle Łask Bożych i Darów, ile jego dusza i ciało jest w stanie wytrzymać. Nie mogę jednak tego uczynić samowolnie, do tego potrzebna jest decyzja wolnej woli człowieka, która zaakceptuje wszelkie Boże Dary. 

Wielkim ułatwieniem dla każdego Bożego działania jest dobrowolne oddanie się takiej osoby w Niewolę Maryi, lub w Niewolę Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Oddanie takie zmienia zupełnie wszystko, bo tylko wtedy mogę swobodnie działać w takiej duszy. Chcę w was rozwijać wszelkie Dary i Łaski Boże, uczyć was ich poprawnego używania. Kochajcie tak, jak umiecie, czyńcie, co tylko zdołacie, aby wypełnić każde powierzone zadanie, każdy Boży rozkaz. Nie myśl Żywy Płomieniu, że sam z siebie możesz cokolwiek uczynić, sam możesz tylko grzeszyć. To Ja Sam buduję twoją osobistą świętość, ty tylko pozwalasz, abym mógł w tobie działać.

Poznałeś pewne Boże plany, zamiary, masz świadomość swojej wielkiej marności i nieporadności. To Ja i Moje Święte działanie uzdalnia każdego do podjęcia zadania, do wypełnienia wszystkiego co stanowi Wolę Bożą. Nie myśl, człowiecze, jak wykonasz powierzone ci zadanie, bo gdy nadejdzie odpowiednia pora, Ja Sam dam ci tyle Darów i Łask Bożych, że to w zupełności wystarczy na wykonanie niejednego zadania. Tak jak ciebie, uzdolnię każdego kto podda się dobrowolnie i ochotnie pod Moje Święte działanie. Trwajcie w pokorze i miłości służąc każdemu, każdym Bożym Darem. 

•Kochajcie Moje Święte Serce, bo to Ono wam daje z wielką chojnością, chojnym gestem. Chcę wam dać, ofiarować o wiele więcej, lecz nie jesteście jeszcze gotowi, bo za bardzo jesteście zapatrzeni w siebie samych, a Ja chcę, abyście oddali swoje serca bez reszty. Słuchajcie uważnie tego co do was mówię także, w natchnieniach. Nigdy nie bagatelizujcie żadnego, bo to mój cenny dar dla was. 

•Pomogę wam wzrastać w świętości i miłości, lecz nie opierajcie się nigdy Mojej Świętej Łasce. Wasze każde nabożeństwo, każdy przejaw waszej pobożności, to chojne działanie Mojej Świętej Łaski. Przestrzegam was, że jest też tuż obok Mój przeciwnik, upadły Anioł, on będzie wam wszystko utrudniał, przeszkadzał, wmawiał wam nieprawdę. 

Kult Mojego Świętego, przeczystego Serca wzniesie was na wyżyny ducha. Nie oznacza to braku cierpień, bo cierpienia to naturalna konsekwencja pogrzechowa. Każdy kto będzie szerzył kult, cześć Trzech Przenajświętszych Serc Trójcy Przenajświętszej, ten będzie miał mnożone wszelkie korzyści duchowe, a także materialne. 

•Kult Świętych Bożych Serc mnożyć będzie waszą niekłamaną pobożność, a to skutecznie będzie odstraszać wszelkie złe duchy. Nie uwolnię was całkiem od ich towarzystwa, lecz mnożąc swoją świętość i pobożność, będziecie przez to im znacznie utrudniać ich działanie. Wszelkie działanie upadłych Aniołów paradoksalnie pomaga wam rozwijać świętość, bo zmusza was do nieustannego czuwania i walki duchowej. Im bardziej z nimi walczycie, tym stajecie się mocniejsi. 

Chcę, abyście odmawiali Nowennę do Mojego Świętego Serca przed Pierwszym Czwartkiem Miesiąca. W dniu Pierwszego Czwartku, niechaj będzie wystawiony Najświętszy Sakrament i niech będzie odmówiona Litania i Koronka do Najświętszego Mojego Serca.

W walce ze złym duchem, zawsze pomaga gorąca, szczera modlitwa, taki jaki możecie post, inne umartwienia i dobre uczynki. Ja, widząc wasz trud, wasz wysiłek, w pewnym momencie wkraczam z Moimi Świętymi Łaskami, darami, pomagam wam i od tej pory wasza walka wymaga od was o wiele mniej waszego wysiłku i trudu. Nie możecie jednak sobie pofolgować, lecz narzućcie sobie dyscyplinę i sami siebie pilnujcie, aby nie pozwolić złym duchom, by znalazły u was jakikolwiek punkt zaczepienia. 

 

Sposób odmawiania Nowenny jest następujący:

Najpierw odmawia się modlitwę wstępną, następnie modlitwę na każdy dzień Nowenny. Po tym odmawia się Litanię do Najświętszego Serca Ducha Świętego. Po niej odmawia się jeden dziesiątek Różańca, Tajemnica III Chwalebna "Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych  na modlitwie w Wieczerniku".

Po niej odmawia się Koronkę do Najświętszego Serca Ducha Świętego. Na zakończenie Nowenny odmawia się modlitwę na zakończenie każdego dnia Nowenny. 

Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Najświętszego Serca Ducha Świętego, obiecuję specjalną opiekę Mojego Świętego Serca i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia.

Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem. 

Oprócz tradycyjnego sposobu odmawiania Nowenny , czyli przez dziewięć kolejnych dni, można odmawiać w drugi sposób do pomnożenia Bożych Łask o 10 000 razy. Drugi sposób, jest sposobem Wielkiej Nowenny. Odmawia się dni Nowenny jak miesiące i tak na przykład w styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień Nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień Nowenny itd. 

Wielką Nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w Kościołach zwłaszcza, gdy prosić się będzie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej Nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. 

Największą Nowennę odmawia się dziewięć lat. Ten sposób jest dla najbardziej wytrwałych, przeznaczony dla tych, którzy chcą nawrócić całe narody, lub osoby szczególnie zagrożone i  pomnażam łaski o 100 000 razy. Tu przez cały rok odmawia się tylko jeden z dni Nowenny, następny dzień Nowenny odmawia się dopiero w następnym roku i tak przez 9 lat. 

Życzę wam wytrwałości na modlitwie, nie poddawajcie się, bo Moje Przenajświętsze Serce was hojnie wynagrodzi za wasze wszelkie starania w drodze do doskonałości i nabywaniu Łaski Bożej Miłości. Błogosławię wam na trud odmawiania  tej modlitwy, Nowenny. †

Duch Święty

Biała Podlaska, 6 lipca 2020r.

 

Modlitwa wstępna

Mój Boże, najlepszy Przyjacielu Mojej duszy, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, zechciej zstąpić na mnie i pouczyć Mnie, jak mam żyć w prawdzie Bożej Miłości, jak działać, co czynić. Spraw, abym otrzymał w tej Nowennie Łaski, o które Cię pokornie proszę.  Zechciej napełnić moją duszę Twoją Światłością, Miłością i wszelkimi Twoimi Darami i Łaskami. Proszę Cię o to wszystko serdecznie przez Pośredniczkę Wszystkich Łask i Współodkupicielkę, Twoją Oblubienicę, Świętą Maryję. Najświętsze Serce Ducha Świętego, mam bezgraniczną ufność w Tobie i pragnę pełnić zawsze Twoją Świętą, Wiekuistą Wolę. Amen

 

I dzień

W pierwszym dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o wszelkie Łaski Twoje dla Całego Kościoła Świętego. 

Najświętsze, Ukochane Serce Ducha Świętego, Ty jesteś Oświeceniem ludzkich umysłów. Udziel szczególnego Daru - Łaski Rozumu dla członków całego Kościoła Świętego, aby oświecony Twoim Świętym Światłem czynił to wszystko, czego Sam od niego żądasz. Najświętsze, Ukochane Serce Ducha Świętego, Prawdziwe Światło Sumień, spraw, aby członkowie Kościoła Świętego mogli zjednoczyć swoje serca i umysły z Twoją Świętą Wolą, by ją doskonale wypełnić. Dopomóż nam, abyśmy jako Kościół potrafili promieniować Twoimi Łaskami na inne dusze znajdujące się poza Kościołem Świętym, aby one przez to umiały skorzystać ze zdroju Twoich Łask, a przez to nawrócić się i skorzystać z szansy własnego zbawienia. Amen. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

W drugim dniu nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Łaskę odpowiedniego Oświecenia dla obecnego Papieża. Spraw, o Święty Świętych, aby zawsze chciał korzystać z Nieprzebranego zdroju Świętych Twoich Łask.    

Najlepszy, Błogosławiony Darze, Najświętsze Serce Ducha Świętego, które jest Prawdą, udziel Obecnemu Papieżowi Twojego Świętego Daru Rady i tak w Nim działaj, a także przez Niego, aby stał się Twoim najlepszym narzędziem. Uczyń to, Panie, aby zgodnie z Twoją Świętą Wolą służył Całemu Kościołowi i wszystkim potrzebującym. Proszę Cię również o tę Łaskę, aby mógł jeszcze bardziej wpływać na rozszerzenie Niebieskiego Królestwa, rozszerzać granice Kościoła Świętego. Wpłyń też na wszystkich biednych, zagubionych grzeszników, aby z Bożą pomocą nauczyli się prostować kręte zawiłości swojej duszy i na pozór zmarnowanego swojego losu i wykorzystali każdą szansę do własnego zbawienia, którą im dajesz. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

W trzecim dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Łaski dla naszych biskupów i kardynałów, aby nawrócili swoje serca, poddali się działaniu Twojego Przeczystego Serca i wykonywali wszystko to, co im polecisz słownie i w natchnieniach.   

Najświętsze Serce Ducha Świętego, które jesteś Ogniem Miłości, Ty, który jesteś Dawcą i Wzorem Męstwa, spraw, aby biskupi i kardynałowie zawsze byli mężni wszyscy we wszystkim, co przynosi większą Chwałę Bogu. Naucz ich, aby bez oporu, a za to z entuzjazmem, głosili Twoje Święte Słowa, które im polecisz przekazać. Nie pozwól im, aby kiedykolwiek stchórzyli, ani zwątpili, a gdy codzienne życie będzie im za nadto dokuczać, obarczać coraz większym ciężarem Krzyża, Ty, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, wejrzyj na ich marność, słabość oraz pomóż im nieść Go z miłością do końca. Powierzam Ci ich całkowicie! Spraw, by zawsze umieli pomóc złamanym sercom braci i sióstr, którzy w każdej chwili swoimi grzechami krzyżują Syna Człowieczego i Jego Najświętszą Matkę. Daj kardynałom i biskupom odpowiednie Dary i Łaski, by wypełniali Bożą Wolę bez szemrania, do końca, i mogli osiągnąć szczęśliwość w Niebie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

W czwartym dniu nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Twoje Święte Łaski dla wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w całym Kościele Świętym.     

Najświętsze Serce Ducha Świętego, Ty jesteś Świętą Umiejętnością, udziel Łaski Umiejętności wszystkim kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, aby mogli bez zarzutu pełnić Bożą Wolę. Uczyń ich naczyniem Światła oświecającego innych na tyle, aby mogli zrealizować wszystkie polecenia w pracy dla osiągnięcia Bożego Królestwa przez siebie i tym, którymi się opiekują. Spraw, o wieczny Boże, aby przynosili wszelkie owoce świętości pełniąc Twoją Świętą Wolę i aby na zawsze odwrócili się od pełnienia tylko swojej woli, która jest chwiejna i grzeszna. Wzmocnij ich swoimi Świętymi Łaskami, aby zawsze pełnili tylko to, co Ty im polecisz i wskażesz. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

W piątym dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Twoje Święte Łaski dla ludzi świeckich w całym Kościele Świętym i dla tych, którzy są poza Kościołem Świętym.

Najświętsze Serce Ducha Świętego, Źródło i Siło wszelkiej Pobożności, która od Ciebie pochodzi i do Ciebie powraca, udziel Daru Świętej Pobożności wszystkim świeckim będącym w Kościele Świętym i pozostającym poza Nim. Prowadź nas wszystkich Swoją Światłością i nie pozwól, abyśmy kiedykolwiek mieli dwie twarze jak faryzeusze: na pozór pełniący służbę Bożą, a w rzeczywistości służbę bożkom i mamonie. Panie Pełen Łaski, chroń nas przed wszelkim złem, także tym demonicznym i spraw, byśmy zawsze dawali dobry przykład każdemu bliźniemu i szczerze spełniali wszelkie akty miłości wobec nich. Obyśmy nigdy nie usłyszeli nagany Mistrza z Nazaretu: „Groby pobielane”. Najświętsze Serce Ducha Świętego, rozpal Twoimi Świętymi Łaskami naszą wiarę i pobożność, byśmy nimi promieniowali na inne znękane dusze. Oby ci grzesznicy zrozumieli, że Bóg jest Nieskończoną Miłością i nigdy nikogo nie opuszcza. On nawróconych zaprowadzi do szczęśliwego Życia z Nim, wybawiając od zła, ale by tak było, grzesznik musi się odwrócić od swojego złego postępowania i wykonywać tylko to, co jest Wolą Bożą. 

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

W szóstym dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Łaski Boże dla naszych rodzin, bliskich i znajomych.     

Najświętsze Serce Ducha Świętego, które jesteś Najwyższą Mądrością, obdarz nasze rodziny, bliskich i znajomych Łaską Bożej Mądrości. Bądź naszym Przewodnikiem w prawdziwym rozpoznawaniu istniejącej rzeczywistości. Oświecaj ich Twym Światłem, aby na zawsze porzucili mądrość i ułudę tego świata wraz z jego władcą, szatanem. Niech w ich sercu zakróluje tylko Mądrość i Sprawiedliwość Boża. O, Ukochany Stworzycielu, który stale odnawiasz Swoją Światłością mnie, moją rodzinę, bliskich i znajomych, Ty ożywiasz nas Swoim Żarem Miłości, spraw, o Boże Jedyny, aby Moja rodzina, bliscy i znajomi pomagali wątpiącym oraz zrozpaczonym, by uwierzyli, że po oczyszczeniu odrodzą się na nowo, a w Wieczności osiągną pełnię szczęśliwości w Twoim Królestwie, Świętym Królestwie. Udziel nam tyle Darów i Łask Bożych, byśmy nimi mogli promieniować na inne dusze ludzi, z którymi się spotykamy. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

W siódmym dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Łaski Boże dla  naszych wrogów i osoby działające na naszą szkodę. Prosimy Cię, oświeć ich dusze i umysły, aby zdołali odwrócić się od swojego złego postepowania, nawrócili się i naprawili zło, które uczynili.   

Najświętsze Serce Ducha Świętego, które dajesz wielką Łaskę Bożej Bojaźni, spraw, aby nasi wrogowie i ci którzy nam źle życzą, nigdy nie odważyli się wystąpić przeciw Twojej Świętej Woli, a gdy to uczynią, niechaj się nawrócą i żałują za zło, do którego się przyczynili. Duchu Święty Prawdy, naucz ich, by przed Twoim Świętym Majestatem każdy człowiek zobaczył swoją niegodność i z wielką bojaźnią zbliżał się do Boga. Obdarz też ich nędzną duszę prawdziwą Bożą Bojaźnią, aby nigdy nie skalali swojego serca przeciwko Tobie ani zuchwałością, ani lekceważeniem, ani buntem, ani bluźnierstwem. Najwspanialsze, Najświętsze Serce Ducha Świętego, które oświeca wszystko i wszędzie, prowadź te zagubione dusze Swoimi Drogami, umiejętnie przekazuj tym wątpiącym i zagubionym, będącym w prawdziwych ciemnościach, prawdziwe drogi wiodące do lepszego poznania Boga, nawrócenia się i odwrócenia od wszelkiego swojego złego postępowania. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

W ósmym dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o Łaski Boże dla ludzi bliskich naszemu sercu.     

Najświętsze Serce Ducha Świętego, Nieskończonej Miłości i Czułości, udziel Swoich Darów i Owoców osobom, które są nam bliskie. Spraw, Przedwieczna Mądrości, aby osoby nam bliskie otworzyły swoje serca na Twoje Światło i doskonale wypełniały Twoją Świętą Wolę, także wtedy, gdy podczas próby oczyszczającego ognia tak, jak umęczony Jezus, będą dźwigali z bólem i ze łzami ciężki Krzyż. Najświętsze Serce Ducha Świętego, spraw, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca osób nam szczególnie bliskich. Módlmy się o przezwyciężenie działań złego ducha, a zwłaszcza wszystkich podziałów między nami, bowiem Agonia Jezusa Chrystusa wciąż trwa, a nasze i ich grzechy obciążają nasze duchowe konta. Spraw, o wieczny Duchu, niech Twoja Łaska przeniknie na zawsze wszystkie serca podzielonych bliskich Mi osób, aby wszyscy oni zrozumieli i uznali swoje błędy, jednocząc się, żałując za grzechy, nawracając się. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IX dzień

W dziewiątym, ostatnim dniu Nowenny proszę Cię, o Najświętsze Serce Ducha Świętego, o wszelkie Łaski dla mnie samego.      

Ukochany, Błogosławiony Uświęcicielu, Najświętsze Ukochane Serce Ducha Świętego, Serce  naszych serc i dusz, w tym ostatnim dniu Nowenny wysłuchaj i spełnij te nasze prośby i błagania, które są zgodne z Twoją Świętą Wolą. Udziel nam tylu i takich Łask Bożych, które będą potrzebne do dalszego życia i działania. Panie pełen Współczucia, udziel mnie takich Łask, które będą niezbędne do wypełnienia Twojej Świętej Woli. Panie wszelkiego stworzenia, naucz mnie słuchać Ciebie tak, jak tego pragniesz. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twojej Dobroci i jako nowo nawrócony grzesznik oczekiwał na nadejście Dnia Chwały wraz z całkowitym triumfem Dwóch Serc: Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, Twojej Umiłowanej Oblubienicy, Maryi. Spraw, o Boże Serce, by Moje własne serce mogło być podobne choć trochę do Twojego Świętego Serca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Najświętszego Serca Ducha Świętego

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Ducha Świętego, które Jesteś siedliskiem Bożej Miłości,-

             kocham Cię, oświeć mnie, zmiłuj się nade mną.

N. S. D. Św.,  Pełne Daru Bożej Mądrości -...

N. S. D. Św.,  Pełne daru Bojaźni Bożej -...

N. S. D. Św.,  Pełne Łaski i Miłosierdzia -...

N. S. D. Św.,  Wzbogacające nas w Wiarę,

N. S. D. Św.,  Pełne Bożego Pokoju -...

N. S. D. Św.,  Uczące nas Pokory i Czystości -...

N. S. D. Św.,  Pełne Świętej Cierpliwości -...

N. S. D. Św.,  Uczące nas Prawdziwej Skruchy i Żalu -...

N. S. D. Św.,  Napełniające nas Swoimi Darami,…

N. S. D. Św.,  Nasza Światłości i Świętości -...

N. S. D. Św.,  Wesele wybranych -...

N. S. D. Św.,  Oświecające Proroków -...

N. S. D. Św.,  Mądrości Apostołów -...

N. S. D. Św.,  Czystości panieńskiej -...

N. S. D. Św.,  Pocieszycielu nasz -...

N. S. D. Św.,  Wodzu i Przewodniku nasz -...

N. S. D. Św.,  pełne niezliczonych przymiotów Bożych -...

N. S. D. Św.,  Serdeczne, Czułe i Kochające nas ponad wszelką miarę -...

N. S. D. Św.,  Delikatniejsze niż Serce małego dziecka -...

N. S. D. Św.,  Przepełnione Żarliwością i Płomiennością-…

N. S. D. Św.,  Najdoskonalsze we wszystkim -...

N. S. D. Św.,  Niezgłębione i niestrudzone w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego -...

N. S. D. Św.,  Wszechmocne i pełne wszelkiej Łaskawości -...

N. S. D. Św.,  ogarniające wszystkich Swą Czułą Opieką -. 

N. S. D. Św.,  patrzące na nas przez Rany Syna Swojego -. 

N. S. D. Św.,  objawiające wszelkie Tajemnice Boże -...

N. S. D. Św.,  opiekujące się Kościołem i stworzeniem - 

N. S. D. Św.,  nasza Pociecho i Nagrodo -...

N. S. D. Św.,  Rozkoszy zbawionych i duchów czystych -...

N. S. D. Św.,  wszelka Nadziejo zbawiających się -...

N. S. D. Św.,  Niewyczerpane w Swych Cudach -...

N. S. D. Św.,  Mądre w Swych Zarządzeniach -...

N. S. D. Św.,  Najmilsze, Najczulsze i Przedziwne -...

N. S. D. Św.,  dające zawsze Dobre i Mądre Rady -...

N. S. D. Św.,  dające natchnienie naszej pobożności -...

N. S. D. Św.,  zawsze wiedzące o wszystkim 

N. S. D. Św.,  zawsze widzące wszystko i wszędzie -...

N. S. D. Św.,  przed którym nic ani nikt się nie ukryje -...

N. S. D. Św.,  Perło Najcenniejsza-.. 

N. S. D. Św.,  niedające z nikim, ani z niczym się porównać -...

N. S. D. Św.,  zawsze dochowujące Przymierza na wieki -...

N. S. D. Św.,  Obietnico wypełniająca się zawsze -...

N. S. D. Św.,  Słowo, które zawsze wypełnia się -...

N. S. D. Św.,  gorejące, jak ogień gorące -...

N. S. D. Św.,  siejące Cnoty dla dusz czystych -...

N. S. D. Św.,  Klejnocie Najcenniejszy -...

N. S. D. Św.,  dające nam ze Swej Pełni -...

N. S. D. Św.,  ożywiające Nas Swoim tchnieniem,…

N. S. D. Św.,  zawsze hojne dla proszących Cię zgodnie z Twoją Wolą -...

N. S. D. Św.,  źródło wszelkiego Życia i Świętości -...

N. S. D. Św.,  napełniające nas Wszelkimi Swoimi Darami i Owocami,…

N. S. D. Św.,  będące rozkoszą wszystkich Świętych,… 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Duchu Święty.

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

 

W. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.                    

O. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

O. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

 

 

Tajemnica III Chwalebna, "Zesłanie Ducha Świętego na Najświętszą Maryję Pannę i Apostołów zgromadzonych  na modlitwie w Wieczerniku":

 1 x Ojcze nasz...    10 x Zdrowaś Maryjo... 1 x Chwała Ojcu...  

 

 Koronka do Najświętszego Serca Ducha Świętego

Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... 3x Chwała Ojcu...


Na dużych paciorkach:


Najświętsze Serce Ducha Świętego, przetwórz moje serce, aby zawsze było takim, jakim Ty tego chcesz i pragniesz.  (1x).Na małych paciorkach:

Najświętsze Serce Ducha Świętego, kocham Cię, oświeć mnie, wzmocnij mnie. (10 x)Na zakończenie:

Niech Moc i Potęga Najświętszego Serca Ducha Świętego przeniknie, przetworzy, naprawi oraz pomoże w zbawieniu mnie i całej reszcie ludzkości. (3 x)

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny

O, Najświętsze Serce Ducha Świętego, dziękuję Ci serdecznie za wszelkie Dary Łaski oraz Owoce, jakimi mnie raczyłeś obdarować za pomocą tej Nowenny. Wiekuisty Boże, spraw w swojej Świętej Łaskawości i Wszechmocności, niech zawsze pełnię Twoją Świętą Wolę i daj mi, o Miłośniku dusz, aby te Łaski, które dziś uzyskaliśmy dzięki Twojej pomocy, zostały odpowiednio spożytkowane, a my, byśmy ich nigdy nie zmarnowali, oddajemy wszystko do Bożego Skarbca. Ty Sam z pomocą Królowej Nieba i Ziemi spożytkuj to tak, by mogło to posłużyć dobru wszystkich do ich zbawienia. Amen.